پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش مخالفت با تشکیل لویه جرگه در آستانه برگزاری آن

در افغانستان در آستانه برگزاری لویه جرگه مخالفت‌ها با این نشست سنتی بالا گرفته. مجلس نمایندگان و خیلی از مخالفان سیاسی گفته‌اند این نشست غیرقانونی است. اما، دولت می‌گوید برگزاری چنین نشستی برای بحث درباره پیمان استراتژیک با آمریکا ضروریست.

علی آرین از کابل گزارش میدهد.