پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای حمله به لویه جرگه افغانستان

با وجود تدابیر شدید امنیتی برای لویه جرگه افغانستان، دو راکت به سوی محل برگزاری این جرگه در کابل پرتاب شده است. این راکت ها به مناطق اطراف محل برگزاری نشست برخورد کرده و یک غیرنظامی افغان زخمی شده. پلیس میگوید عامل این حمله راکتی را دستگیر کرده است. حدود دو هزار نفر از سراسر افغانستان در لویه جرگه که از دیروز آغاز شد، شرکت دارند. خبرنگار ما داود قاریزاده از کابل گزارش میدهد.