پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین اعتراض افغان ها به تصمیم لویه جرگه

صدها تن از ساکنان شهر جلال آباد در شرق افغانستان در اعتراض به فیصله لویه جرگه در کابل دست به تظاهرات زده اند. اعضای این جرگه روز گذشته از پیمان استراتیژیک افغانستان با آمریکا حمایت کردند.برگزار کننده های تظاهرات امروز در جلال آباد گفته اند با امضای هیچ گونه پیمانی با آمریکا موافق نیستند. سفارت آمریکا در کابل اما از فیصله های جرگه حمایت کرده.

نداکارگر، بی بی سی، گزارش می دهد.