روزنامه های کابل: دوشنبه، ۳۰ عقرب

روزنامه های چاپ کابل امروز کابل حساسیتهای منطقه ای، زمینه های عملی و چالشها بر سر راه اجرای پیمان استراتژیک با آمریکا را بررسی کرده اند.

لویه جرگه سنتی روز شنبه، ۲۸ عقرب/آبان با صدور قطعنامه ۷۶ ماده ای از طرح چنین پیمانی و ایجاد تاسیسات نظامی آمریکا در افغانستان بر اساس این پیمان حمایت کرد. هنوز این پیمان امضا نشده و جزئیات آن هم در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله خود نوشته که افغانستان کشوری مستقل است و بر اساس منافع ملی خود می تواند با هر کشوری هر نوع پیمانی امضا کند و امضای پیمان استراتژیک با آمریکا برای جلوگیری از مداخلات دیگران امضا خواهد شد و البته از آن علیه هیچ کشوری هم استفاده نخواهد شد.

روزنامه تاکید کرده که همسایگان افغانستان باید به درستی درک کنند که افغانستان از بازیهای چندپهلوی آنها به تنگ آمده و دیگر نمی خواهد که این بازیها ادامه یابد. اصلاح افزوده که این همسایگان باید با کاروان جامعه جهانی برای تامین امنیت، ثبات و صلح دایمی در منطقه همراه و همکار شوند.

به باور این روزنامه، تامین صلح در افغانستان با ثبات در منطقه رابط دارد و رسیدن به این هدف مسئولیت همه کشورهای منطقه است. اصلاح با این استدلال تاکید کرده که کشورهای همسایه باید "صادقانه" در پی ریشه کنی تروریسم باشند و نه استفاده از آن به عنوان ابزاری در سیاست خارجی خود علیه افغانستان.

روزنامه اراده نوشته که این پیمان برای افغانستان در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی سودمند است و با امضای آن به چشمان رقیبان منطقه ای افغانستان و از آن کشورهای همسایه که در پی "منافع نامشروع" خود در افغانستان هستند، "خاک ریخته خواهد شد".

سرمقاله نویس روزنامه تاکید کرده که افغانستان برای بستن پیمانی استراتژیک با یک ابرقدرت تاثیرگذار در تحولات منطقه و جهان، نیازمند نظام دپیلماسی کارآمد است که بتواند از منافع افغانستان به عنوان کشوری مستقل نمایندگی و آن را تامین کند.

اراده اما توانایی دولت کنونی افغانستان را در مورد رسیدن به چنین هدفی زیر سوال برده و نوشته دولتی که نتواند "دوست و دشمن را تشخیص دهد"، مداخلات آشکار همسایگان خود را به رخ آنها بکشد و آنها را ملزم به قطع این مداخلات کند، نمی تواند منافع کشور خود را تامین کند.

روزنامه افغانستان نوشته که هنوز تا امضا شدن پیمان استراتژیک با آمریکا راه درازی در پیش است و ممکن است حساسیتهای داخلی و منطقه ای زیادی را هم در پی داشته باشد، ولی برای افغانستان سود بردن از آن مربوط به تعهد و توانایی دولت این کشور است.

به نظر این روزنامه، دولت افغانستان پیش از این در ده سال گذشته نتوانسته است که از حمایت جامعه جهانی در برابر تهدیدها و مشکلات استفاده بهینه کند و در عوض گاهی روابط دولت افغانستان با هم‌پیمانان بین المللی آن در مورد مبارزه با تروریسم تیره هم شده است.

روزنامه افغانستان افزوده که افغانستان در منطقه پرآشوبی موقعیت دارد و رقابتهای گوناگونی در این منطقه در جریان است. به نظر نویسنده، برای این که افغانستان از این پیمان به صورت درست استفاده کند، باید هم در مواد پیمان و هم در مکانیسم اجرای آن زمینه هایی موثری در نظر گرفته شود.

ضیا زیرک در مقاله ای در هشت صبح نوشته که امضا کردن پیمانی با آمریکا خود به خود چیزی را در افغانستان تغییر نخواهد داد، مگر این که دولت این کشور اصلاحاتی را در زمینه های مختلف انجام دهد. به نظر نویسنده، این انتظار که این پیمان باعث رفع تهدهای امنیتی در افغانستان می شود، "توهم" است.

مقاله نویس هشت صبح افزوده که پاسخ دادن به تهدیدهای داخلی مانند شورش گروه طالبان با نیرومند شدن حکومت کابل ارتباط دارد. به نظر نویسنده، کاهش تهدیدهایی که از جانب پاکستان مطرح است هم با افزایش توانایی های دولت افغانستان مرتبط است.

ضیا زیرک معتقد است که مبارزه با فساد و تلاش برای حاکمیت قانون، زمینه استفاده بهینه از کمکهایی که ممکن است آمریکا در پی امضای پیمان استراتژیک در زمینه های اقتصادی و نظامی در اختیار افغانستان قرار دهد را فراهم می کند. نویسنده تاکید کرده که بدون اصلاحات، نباید تنها منتظر حمایت خارجی بود.

مطالب مرتبط