بخش خصوصی در افغانستان به احتکار مواد سوختی متهم شد

انوارالحق احدی حق نشر عکس Getty
Image caption آقای احدی "احتکار بخش خصوصی" را دلیل افزایش بهای گاز مایع دانسته است.

انوارالحق احدی وزیر تجارت افغانستان که به دلیل افزایش مواد سوخت به مجلس نمایندگان این کشور فراخوانده شده بود، احتکار مواد سوختی از سوی بخش خصوصی را دلیل اصلی افزایش قیمت مواد سوخت اعلام کرد.

در آستانه زمستان بهای گاز مایع، بنزین و چوب سوخت در افغانستان و به ویژه شهرهای بزرگ این کشور، به شدت افزایش یافته و این موضوع اعتراض بسیاری از افغانها را برانگیخته است.

آقای احدی روز دوشنبه، ۳۰ عقرب/آبان، به اعضای مجلس گفت که "احتکار" به وسیله واردکنندگان مواد سوختی باعث افزایش بهای این مواد شده است.

وزیر تجارت گفت هم در سطح خورده فروشها و هم عمده فروشها دست به احتکار می زنند و این امر باعث مشکلات بزرگی شده است.

انوارالحق احدی در این نشست به بازرگانان هشدار داد: "خواهش ما از تاجران این است که حکومت را مجبور نکنند که متوسل به زور شود."

حکومت افغانستان پیش از این هم بارها بخش خصوصی را متهم به احتکار کرده، اما در مقابل، بخش خصوصی حکومت را متهم به نداشتن برنامه مشخص و عدم حمایت از بخش خصوصی کرده است.

'مداخله حکومت'

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان مدعی می گویند، ماموران اداره مواد نفتی وزارت تجارت روز یکشنبه با توسل به زور وارد ذخایر یک شرکت خصوصی گاز مایع در کابل شدند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که اگر حکومت دست از "مداخله در امور بخش خصوصی" برندارد، سرمایه گذاران سرمایه های خود را از کشور خارج خواهند کرد.

آقای الکوزی هشدار داد که پس از خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از افغانستان، هر اتفاقی که در این کشور بیافتد، مسئولیت آن به دوش حکومت خواهد بود.

او گفت: "اگر این وضعیت ادامه یابد، بخش خصوصی مصونیت ندارد، سرمایه های بخش خصوصی مصون نیست، ما باید سرمایه های خود را بیرون بکشیم. اگر بیکاری آمد، اگر قیمتی آمد و اگر قحطی آمد، مسئولیت آن به دوش دولت خواهد بود."

معاون اتاق تجارت افزود: "تا قانون نباشد، تا اصول نباشد و تا سیستمی نباشد، ما در چنین وضعیتی، چطور تجارت کنیم؟"

در هفته های اخیر بهای گاز مایع در بازارهای کابل ناگهان افزایش یافت و قیمت یک کیلو گاز مایع نزدیک به صد افغانی (بیشتر از دو دلار) رسید.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید یکی از دلائل افزایش بهای گاز در این کشور کاهش میزان صادرات گاز ازبکستان و قزاقستان است.

به گفته مسئولان این اتاق، این کشورها به دلیل مشکلات داخلی اقدام به کاهش میزان صادرات گاز خود کرده اند.

مطالب مرتبط