روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۲ قوس

بحث عملیات های شبانه ناتو در افغانستان و افزایش نرخ مواد سوخت در آستانه زمستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح نوشته است که اصرار حکومت افغانستان به توقف عملیات های شبانه نیروهای ناتو و پافشاری این نیروها به موثریت عملیات های شبانه، باعث ایجاد "جدل" میان دو جانب شده است.

این روزنامه در سرمقاله خود نوشته، آنگونه که نظامیان ناتو و برخی از مقامات افغان می گویند، عملیات های شبانه از موثریت زیادی در مبارزه با شورشیان برخوردار بوده است.

هشت صبح افزوده که در عملیات های روزانه، احتمال رسیدن تلفات به غیرنظامیان بیشتر بوده است، در حالی که به نوشته این روزنامه، یورش های شبانه نیروهای ناتو، سبب از بین رفتن امنیت سران رده دوم طالبان در پناهگاه هایشان شده و در تلاشها برای سرکوب طالبان سودمند واقع شده است.

روزنامه نوشته که با وجود تاکید رئیس جمهور کرزی به قطع این عملیات ها و قطعنامه لویه جرگه به "افغانی سازی" عملیات های شبانه، در حال حاضر هر شب به طور اوسط بین پنج تا هفت عملیات در مناطق مختلف افغانستان از سوی نیروهای ناتو انجام می شود.

روزنامه چراغ نوشته است که جواب نیروهای ناتو به قطعنامه لویه جرگه افغانستان می رساند که روند "افغانی کردن" عملیات های شبانه هنوز با چالش های بسیاری روبرو است.

سخنگوی نیروهای ناتو با آنکه از درخواست لویه جرگه برای "افغانی کردن" عملیات های شبانه استقبال کرد، اما گفت که سپردن کامل مسئولیت ها به نیروهای افغان نیازمند زمان و تقویت بیشتر این نیروها است.

روزنامه چراغ نوشته که نیروهای ناتو از احتمال نفوذ شورشیان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان نگران هستند و این مسئله باعث شده است که اطلاعات در مورد عملیات های نظامی به طور همه جانبه میان دو جانب ناتو و نیروهای افغان شریک نشود.

مسئله ای که به باور نویسنده، باعث ایجاد عدم هماهنگی در اجرای عملیات ها از جمله حملات نظامی شبانه شده است.

روزنامه سرنوشت به بهانه بلند رفتن قیمت مواد سوخت در آستانه فرارسی فصل زمستان در افغانستان، به سیستم اقتصادی این کشور اعتراض کرده و نوشته که "بازار آزاد" در افغانستان در ده سال اخیر کاربرد خوبی نداشته است.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان توان کنترل بازار را ندارد و از همین رو نرخ مواد اولیه و مواد سوخت هر زمانی که تاجران بخواهند، بالا می رود.

سرنوشت در عین حال نوشته که "مافیای اقتصادی" در افغانستان هر روز بیشتر تقویت شده و باعث بروز مشکلات زیادی در بازار شده است.

نویسنده در حالی که خواستار تغییر سیاست "بازار آزاد" در سیستم اقتصادی افغانستان است، تاکید کرده که با "مافیای اقتصادی" موجود نیز باید مبارزه شود.

روزنامه اصلاح به نیاز "مداخله" دولت در بازار تاکید کرده و نوشته که دولت افغانستان باید برای حل مشکلات اقتصادی و بلند رفتن قیمت ها در بازار، دست به کار شود.

این روزنامه نوشته که تاجران و واردکنندگان در افغانستان به جای اینکه با هم رقابت کنند تا نرخ ها به خودی خود در بازار آزاد کنترل شود، "با هم سازش می کنند" و این مسئله مردم افغانستان را که توانایی مقابله با افزایش روزافزون نرخ های مواد اولیه را ندارند، با مشکل روبرو کرده است.

روزنامه سروش ملت در صفحه نخست خود از دولت افغانستان انتقاد کرده و به باور نویسنده، نتوانسته از بحرانی که در انتظار مردم افغانستان در فصل زمستان امسال است، پیش گیری کند.

این روزنامه نوشته که نرخ مواد سوخت از همین حالا به شدت بالا رفته، بدون اینکه نهادهای مسئول، چه در پارلمان و چه در حکومت، به آن توجه جدی داشته باشند.