روزنامه های کابل: شنبه، ۵ قوس

روزنامه های چاپ امروز کابل اظهارات اخیر معصوم استانکزی، دبیر شورای عالی صلح در باره از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان را بررسی و نقد کرده اند.

برنامه صلح پس از ترور برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح متوقف شده بود، ولی آقای استانکزی روز جمعه، ۴ قوس/آذر به بی بی سی گفت که حالا در صورت گشایش دفتر سیاسی طالبان در داخل کشور یا بیرون از آن از سر گرفته خواهد شد.

ماندگار در مطلب اول خود با عنوان " "دروازه شورای صلح را ببندید" نوشته که این شورا پس از ترور برهان الدین ربانی "عملا به یک شورای بیکاره" تبدیل شده و با پولی که هزینه کار این شورا می شود، می توان جلو فاجعه سرما و گرسنگی را در زمستان آینده گرفت.

این روزنامه اظهارات اخیر دبیر شورای عالی صلح را "شگفت انگیز" خوانده و نوشته که گشایش دفتر سیاسی برای طالبان، در واقع دادن "هویت سیاسی" به این گروه است. نویسنده انتقاد کرده در حالی که هنوز مردم عزادار مرگ رئیس جمهوری پیشین هستند، این سخنان اظهار شده است.

ماندگار افزوده که دولت افغانستان از دیری در تلاش بوده است که به طالبان "هویت سیاسی" بدهد، ولی به باور سرمقاله نویس این روزنامه، این امر می تواند روند نهادینه سازی دموکراسی را به سود "نیروهای عقب گرا و خشونت طلب" تغییر دهد.

این روزنامه معتقد است که بازگرداندن طالبان به صحنه سیاسی، تلاشی است برای "مشروعیت دادن به گروه طالبان و این امر به خشونتها پایان نمی دهد، بلکه زمینه را برای فعالیت های گروه طالبان بیشتر هموار می کند و روند صلح را بیشتر آسیب می رساند.

روزنامه وحدت برنامه مصالحه با طالبان را "تلاشهای یک جانبه، معنی و پوچ" خوانده و نوشته که این تلاشها پیش از این یک بار منجر به گفتگو با یک نماینده جعلی طالبان شده و بار دیگر فردی با هویت نماینده مذاکره کننده این گروه رئیس شورای عالی صلح را ترور کرد.

به باور این روزنامه، این کارها نشان می دهد که گروه طالبان اصلا به چنین برنامه ای باور ندارند و پیش از این حامد کرزی، رئیس جمهوری و اعضای لویه جرگه سنتی هم بر گفتگوی مسقیم با پاکستان به عنوان طرف اصلی قضیه تاکید کرده اند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که برنامه مصالحه با طالبان هیچ پیشرفتی نداشته و این برنامه با "شتابزدگی، تحقیر، تمسخر و فاجعه" همراه بوده است. اشاره نویسنده به مذاکره دولت با "نماینده جعلی" طالبان و ترور رئیس پیشین شورای عالی صلح است.

این روزنامه همچنین انتقاد کرده که دولت در برنامه مصالحه با شورشیان نظر و فهم عموم از راهکارهای مصالحه و مذاکره با طالبان و همچنین خواستهای گروههای سیاسی که از بخشی از شهروندان کشور نمایندگی می کنند، را در نظر نگرفته است.

سردبیر روزنامه افغانستان همچنین افزوده که دولت طالبان را گاهی "گروهی ناراضی" خوانده و اخیرا آنها را "گروهی در کنترل پاکستان" دانسته است. به نظر محمدرضا هویدا، این "تناقضات" به همراه مشکلات دیگری که در این برنامه وجود دارد، راه موفقیت مصالحه با طالبان را مسدود کرده است.

روزنامه افغانستان همچنین در مطلب دیگری اظهارات اخیر مسئولان شورای عالی صلح مبنی بر موافقت با گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در داخل کشور یا در یک کشوری دیگر را "امتیازی دیگر" برای این گروه دانسته و آن را مورد انتقاد قرار داده است.

محمد امیر میرزاد در این مطلب نوشته که تجربه نشان داده که "امتیاز دادن یک طرفه به طالبان، پیامد خونینی داشته، ناامنیها را بیشتر کرده و به گروه طالبان جرات بیشتر داده است". به نظر نویسنده، طالبان از این امتیازها بیشتر در اهداف نظامی خود استفاده کرده اند. هشت صبح در تیتر اول خود نوشته: "افغانستان دیگر اولویت جهانی نیست، ما خود باید به یک راه حل منطقی در داخل دست یابیم". نویسنده در توضیح این مطلب نوشته که بحثهای جاری در باره آینده افغانستان نشان می دهد که دیگر مساله افغانستان دیگر در سطح جهانی اهمیت گذشته خود را از دست داده است.

نویسنده افزوده که حالا جامعه بین المللی در پی بیرون شدن "آبرومندانه" از افغانستان است و پیش از آن یک "راه حل کوتاه مدت" برای حل قضیه افغانستان پیدا کند. به نظر شهریار پامیر در این مطلب، این کار پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی صورت خواهد گرفت.

نویسنده هشت صبح تاکید کرده که افغانها باید به یک راه حل منطقی دست یابند و چالشها و مشکلات فعلی باید به فرصتهای جدی و اساسی برای بهبود وضعیت تبدیل شود. نویسنده افزوده که ابتدا افغانها به توافق عمومی در بین خود دست یابد و بعد به نگرانی های مشروع همسایگان پاسخ دهند.

به نظر نویسنده، آغاز اصلاحات و بهبود حکومتداری می تواند در این زمینه به افغانها کمک کند، ولی تا سال ۲۰۱۴ فرصت زیادی در دست نیست و تا آن زمان باید راه حلی برای مشکلات پیدا شود.

مطالب مرتبط