پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت از دانش آموزان افغان در لندن

آموزش و پرورش کودکان افغان را فراموش نکنیم، این نام یک گردهمایی بود که با حضور وزیر آموزش و پرورش افغانستان اینجا در لندن برگزار شد. یکصد دانش آموزش از سراسر اروپا جمع شده بودند تا حمایت شان را از دانش آموزان افغان اعلام کنند. بر اساس آمار رسمی، هنوز چهار میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مدرسه محروم اند. طاهر قادری گزارش می دهد.