پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همکاری ایران، افغانستان، پاکستان برای مبارزه با مواد مخدر

افغانستان، ایران و پاکستان برای تقویت همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر، در کابل نشستی مشترک برگزار کردند. در این نشست تاکید شد که افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان منطقه را تهدید می کند و باید مبارزه با آن جدی تر شود. افغانستان هنوز بزرگترین تولید کننده تریاک در سطح جهان است. علی آرین گزارش میدهد