روزنامه های کابل: سه شنبه، ۸ قوس

نگرانی از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و آغاز مرحله دوم واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان در صدر مطالب مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

وزیران مبارزه با مواد مخدر افغانستان و پاکستان، مصطفی محمد نجار وزیر داخله/کشور ایران و رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، روز دوشنبه، ۷ قوس/آذر در کنفرانس مشترکی در کابل از افزایش تولید مواد مخدر افغانستان ابراز نگرانی کردند.

هشت صبح در مطلب اصلی خود نوشته که دولت افغانستان در ده سال گذشته برنامه های مختلفی را برای کاهش کشت خشخاش روی دست گرفت، ولی نتیجه چندانی به دست نیاورد - اعلام جهاد، کشت جایگزین، تشکیل دادگاه ویژه و تخصیص بودجه توسعه ای برای جلوگیری از کشت خشخاش.

به نظر این روزنامه ناامنی و بیکاری از عوامل اصلی کشت خشخاش در افغانستان است و گروه طالبان هم با استفاده از از این دو عامل کشاورزان را تشویق به کشت خشخاش کرده اند. نویسنده افزوده که طالبان با اخذ وجه "عشر" از تولید تریاک، سود کلانی به دست می آورند.

هشت صبح همچنین به این نظر است که همسایگان افغانستان هم در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر موفق نبوده اند و مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید مواد مخدر هم از مرزهای این کشورها وارد افغانستان می شود و این امر بر افزایش میزان تولید مواد مخدر در افغانستان اثر گذاشته است.

نویسنده با تاکید بر "عزم منطقه ای" برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، نوشته که کشورهای منطقه باید با درک درست از وضعیت جاری در افغانستان، در راستای همگرایی برای مبارزه موثر با مواد مخدر تلاش بیشتری به خرج دهند.

روزنامه افغانستان تریاک، تروریسم و فساد را سه ضلع مثلثی خوانده که همه روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر نویسنده ناتوانی دولت در مبارزه با این پدیده ها ناشی از عدم پیوند روشن میان آنها در برنامه های راهبردی دولت است.

روزنامه افزوده که تولید مواد مخدر تنها یک مساله داخلی افغانستان نیست و نمی توان تنها دولت و مردم این کشور را در این زمینه مقصر دانست. به نظر نویسنده، ورود مواد شیمیایی خارجی، کمک متخصصان خارجی در تولید مواد مخدر و قاچاق آن از مرزهای کشورهای همسایه بیانگر ابعاد خارجی این مساله است.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به اراده منطقه ای و جهانی بستگی دارد و جامعه بین المللی و کشورهای منطقه باید به این موضوع به عنوان یک چالش فراگیر بین المللی نگاه و مسئولیت خود را در این مورد ادا کنند.

اراده در سرمقاله خود با اشاره به اعلام نامهای مناطق تحت پوشش مرحله دوم برنامه واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی، نوشته که اجرای مرحله اول این برنامه تغییرات مثبتی در مناطق تحت پوشش این برنامه در پی نداشته است.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داد که مرحله دوم این برنامه در شش ولایت، هفت شهر و چندین ولسوالی/شهرستان در مناطق مختلف افغانستان، که نیمی از جمعیت این کشور را در خود جا داده، اجر شود.

به نظر اراده، مشکل اصلی در کم بودن شمار نیروهای داخلی، کمبود جنگ افزار و آموزش آنها نیست، بلکه عوامل اساسی ناامنی، ناشی از "فساد، فقر، بیکاری و بیعدالی" است. اراده افزوده که دولتمردان بجای این که به بهبود اساسی مشکلات فکر کنند، به "شعار و تبلیغات" رو می آورند.

نویسنده روند واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی و پیمان استراتژیک با آمریکا را در شمار شعارهای نمادینی دانسته که دستاوردهای ملموسی در پی نداشته و دولت با طرح این مسائل هم خود و هم مردم را "اغوا" کرده است.

اما روزنامه ماندگار در مطلب صفحه نخست خود به این موضوع از زاویه دیگری نگاه کرده و نوشته که "نگرانی ها" در آستانه آغاز مرحله دوم واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی از این است که حملات شورشیان در حال "گسترش" است.

نویسنده افزوده که پس از اجرای مرحله اول این برنامه نفرات پلیس و ارتش افزایش نیافت و کمبود تجهیزات آنها هم مشکل دیگری بر سر راه این برنامه است. به نظر ماندگار، شاید متحدان بین المللی افغانستان در این مورد "غفلت" کرده باشند، ولی دولت باید آنها را به کمک در این مورد قانع کند.

احمد عمران در این مطلب انتقاد کرده که دولت از آغاز برنامه انتقال مسئولیت امنیتی را آسیب شناسی نکرد و راهکارهای مشخص و اطلاعات کافی برای اجرای این برنامه وجود ندارد. نویسنده در کل این برنامه را "نمایش تلویزیونی" خوانده و افزوده که کاری برای رفع نگرانی در این مورد انجام نشده است.

مطالب مرتبط