روزنامه های کابل: چهارشنبه ۹ قوس

تصمیم پاکستان به عدم شرکت در نشست بین المللی بن درباره افغانستان، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روز گذشته کابینه پاکستان اعلام کرد که در اعتراض به حملات اخیر ناتو به خاک این کشور، نشست "بن" را تحریم می کند.

روزنامه چراغ نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و نوشته که عدم حضور نماینده پاکستان در نشست بن، "قطعا" می تواند تصامیم این نشست را چالش روبرو کند.

نویسنده چراغ باور دارد که نقش پاکستان در تحولات منطقه و افغانستان مهم است و حضور نماینده این کشور در تصمیم گیری ها در رابطه به افغانستان و توافق نظر این کشور با روند موجود، می تواند حیاتی باشد.

روزنامه افزوده که پاکستان "مهره ها و کارتهای زیادی" دارد که می تواند با استفاده از برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی "درد سر" ایجاد کند.

اما روزنامه اراده نوشته که تصمیم پاکستان به عدم شرکت در نشست بن، به این دلیل است که سیاستمداران پاکستانی حالا دریافته اند که دیگر به بهانه جنگ علیه تروریسم، نمی توانند از جامعه جهانی و آمریکا امتیاز بگیرند.

این روزنامه نوشته که "حمایت پاکستان از تروریسم" حالا مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته و بازی را به زیان پاکستان تغییر داده است.

نویسنده افزوده، اگر غیر از این بود و پاکستان مطمئن بود که می تواند از جامعه جهانی در نشست بن برای خود امتیاز کسب کند، هرگز و به هیچ دلیلی، تصمیم به عدم شرکت در این نشست نمی گرفت.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود پرسیده است که اگر پاکستان نسبت به حمله نیروهای ناتو به خاک خود عصبانی است، چرا تصمیم به عدم شرکت در کنفرانسی گرفته که نه در مورد آمریکا، بلکه در رابطه به افغانستان و بهبود اوضاع این کشور برگزار می شود؟

این روزنامه نوشته که عدم شرکت پاکستان در نشست بن، تاثیر بدی بر روابط افغانستان و پاکستان خواهد داشت.

نویسنده افزوده که این تصمیم، "یک بار دیگر" نشان داد که پاکستان برای امتیازگیری در معاملات بین المللی و وارد کردن فشار بر غرب، "بدون توجه به روابط خود با افغانستان" از این کشور به عنوان وسیله فشار استفاده می کند.

روزنامه ماندگار به اصل برگزاری نشست بن در مورد افغانستان پرداخته و پرسیده که آیا می توان با توجه به شرایط افغانستان و میزان پیشرفت این کشور در ده سال گذشته، برگزاری این نشست را جدی گرفت؟

نویسنده ماندگار باور دارد که اگرچه در ده سال گذشته، "ساختارهای دموکراتیک" در افغانستان بوجود آمده، اما به نوشته روزنامه این ساختارها "کارکرد دموکراتیک" نداشته اند.

این روزنامه افزوده که در نشست بن که در ده سالگی اجلاس "بن اول" برگزار می شود، باید به سوالهای اساسی در رابطه به وضعیت دولتداری، رشد فساد اداری و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که افغانستان با آن روبروست، در کنار مناسبات این کشور با همسایه ها و افزایش نا امنی و فعالیت گروه طالبان پاسخ های روشن داده شود؛ در غیر آن، به نوشته ماندگار، نباید منتظر بود که برگزاری این نشست، اوضاع را در افغانستان تغییر دهد.