پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با سازنده مستند خشونت علیه زنان افغان

به او تجاوز شد، به زندان رفت و برایش دوازده سال حکم حبس صادر شد. این داستان فیلمی در مورد گلناز دختری از افغانستان است. اگر چه فیلم هنوز به دلیل حفظ حریم خصوصی اجازه پخش نگرفته. گلناز دیروز، سرانجام با حکم رئیس جمهوری افغانستان، آزاد شد. با کارگردان فیلم در لندن صحبت شد تا دلیل ممنوع شدن فیلم را بپرسیم.

طاهر قادری 'گزارش می دهد.