معلولان افغانستان دولت را به داشتن 'دیدگاه تبعیض‌آمیز' متهم کردند

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption دو درصد جمعیت افغانستان معلول هستند

معلولان افغانستان با بزرگداشت "روز جهانی معلولان"، در مراسمی که مقام های دولتی در آن حضور نداشتند، وضعیت معلولان در این کشور را "تاسف بار" خوانده اند.

افغانستان وزارتی به نام وزارت شهدا و معلولان دارد و در سالهای گذشته مقامهای این وزارت در مراسم بزرگداشت سوم دسامبر، روز جهانی معلولان شرکت می کردند.

در این گونه مراسم معمولا از دولت افغانستان انتقاد می شود که برای رسیدگی به وضعیت معلولان توجه کافی نداشته است.

براساس آمار تخمینی، حدود دو درصد جمعیت سی میلیونی افغانستان معلول هستند که بیشتر آنها از کمبود امکانات و فرصتهای آموزشی، بهداشتی و شغلی رنج می برند.

سخنرانان مراسم روز شنبه، ۱۲ قوس/آذر در غیاب مقامهای دولتی، آنها را به کم‌کاری در ارائه خدمات به معلولان متهم کردند.

سیف الدین نظامی، رئیس اجرایی مرکز اجتماعی معلولان افغانستان گفت به رغم آنکه دولت این کشور سال گذشته پیمان جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق و امتیازات معلولان را تصویب کرد، اما هنوز آنها را عملی نکرده است.

آقای نظامی گفت: "دیدگاه دولت نسبت به اشخاص دارای معلولیت بیشتر جنبه سیاسی دارد. هنوز بنا بر عواملی، تفاوتها و تبعیض در دیدگاه دولت نسبت به اشخاص دارای معلولیت وجود دارد."

او افزود: "قانون حقوق و امتیازات معلولان هرچند زمینه های زیادی را برای مشارکت اشخاص دارای معلولیت فراهم می کند، اما هنوز هم این قانون بر مبنای دیدگاه امداد و صدقه استوار است."

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption افغانستان پیمان بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت را امضا کرده، اما آن را عملی نکرده است

سازمان اجتماعی معلولان افغانستان با صدور قطعنامه ای خواهان نامگذاری دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به "دهه تامین نیازهای جامعه معلولان" شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید در زمینه های مختلف و از جمله کارآموزی به معلولان افغان کمک کرده است.

هم اکنون بیشتر معلولان به طور متوسط ماهانه یک و نیم هزار افغانی (بیشتر از ۳۰ دلار) حقوق دارند و در کنار آن دولت شغلهای مشخصی را نیز برای آنها تعیین کرده است.

سازمان ملل نیز با ارسال پیامی به مناسبت این روز، از دولت ها و نهادهای مدنی خواسته است تا به افراد معلول کمک کنند و به توسعه فراگیر، پایدار و عادلانه در سراسر جهان دست یابند.