پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش تازه دولت افغانستان برای پیشبرد برنامه صلح

در آستانه کنفرانس بن، دولت افغانستان تلاش های تازه ای را برای پیشبرد برنامه صلح آغاز کرده است. شورای عالی صلح افغانستان این روزها در تلاش است زمینه راه انداختن دفتری سیاسی برای طالبان را فراهم کند. تشویق طالبان برای دست کشیدن از جنگ، یکی از اولویت های مهم دولت افغانستان در چند سال اخیر بوده است.

علی آرین از کابل گزارش می‌دهد.