نظرسنجی: نگرانی افغانها از مصالحه دولت با طالبان

Image caption فهیم حکیم: "آنها نگرانی دارند که اگر وضاحت (در این گفتگوها) نداشته باشد، دستاوردهایی که ما امروز در عرصه حقوق بشر، آزادی بیان، فعالیت زنان، دسترسی همگانی و از جمله دختران به آموزش شاید قربانی سازشهای سیاسی شود"

شماری از نهادهای مدنی افغانستان نظرسنجی را منتشر کرده اند که نشان می دهد فقدان شفافیت در گفتگوهای صلح با طالبان، بسیاری از افغانها را نگران کرده است.

این نظرسنجی را ۱۳ نهاد مدنی، حقوق بشری و مدافع حقوق زنان بر اساس گفتگو با هزار مرد و ۵۰۰ زن انجام داده اند. این نظرسنجی در شش ماه گذشته در ۳۱ ولایت افغانستان انجام شده است.

نهادهای مدنی افغانستان با انتشار این نظر سنجی یک روز پیش از برگزاری اجلاس بین المللی افغانستان در شهر بن آلمان گفته اند، می خواهند صدای مردم افغانستان را به گوش شرکت کنندگان این اجلاس برسانند.

نشست بن در روز پنجم دسامبر با حضور مقامهای حدود ۹۰ کشور و سازمان بین المللی برگزار خواهد شد و یکی از موضوعات مورد بحث این نشست مصالحه با طالبان در افغانستان است.

فهیم حکیم، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از سازماندهدگان این نظرسنجی گفت که بخش عمده ای شرکت کنندگان این نظرسنجی نگران قربانی شدن دستاوردهای ده سال گذشته در مصالحه با طالبان هستند.

او گفت: "عدم اطمینان از شفافیت در گفتگوهای صلح، نگرانی است که مردم دارند. آنها نگران اند که اگر وضاحت (در این گفتگوها) نباشد، دستاوردهایی که ما امروز در عرصه حقوق بشر، آزادی بیان، فعالیت زنان، دسترسی همگانی به آموزش شاید قربانی سازشهای سیاسی شود."

او همچنین گفت: "تقاضای مردم این بوده که برای استقرار صلح پایدار بر چهار نکته تاکید شود: اول. تامین امنیت، دوم. حکومتداری خوب و حاکمیت قانون، سوم. توسعه متوازن و عرضه خدمات اجتماعی بدون تبعیض به تمام مناطق و چهارم. حفظ و حمایت از ارزشهای حقوق بشری و دستاوردهایی که ما تا امروز شاهد آنها هستیم."

به گفته آقای حکیم آنهایی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند بی‌عدالتی، حاکمیت ضعیف نهادهای مجری قانون، فساد گسترده و معافیت از مجازات را از موانع اصلی بر سر راه صلح پایدار در افغانستان می دانند.

شرکت کنندگان این نظرسنجی از دولت افغانستان خواسته اند که در تمامی گفتگوهای صلح، ارزش های حقوق بشری را در نظر بگیرد. آنها همچنین از گروه های شورشی خواسته اند که مانند دولت افغانستان هیاتی را برای صلح تعیین کنند.

نمایندگان جامعه مدنی افغانستان می گویند در کنفرانس بن، نگرانیهای مردم این کشور را بازتاب خواهند داد اما تاکید کرده اند تا زمانی که دولت و شرکای بین المللی آن استراتژی مشخصی را در زمینه گفتگوهای صلح تعریف نکنند، حفظ دستاوردهای ده سال گذشته مشکل است.

مطالب مرتبط