پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور نمایندگان نود کشور در کنفرانس بن درباره آینده افغانستان

فردا دومین کنفرانس آینده افغانستان در بن آلمان برگزار می شود. ده سال پیش در چنین روزی و در همین مکان کنفرانسی درباره افغانستان برگزار شد که در نتیجه آن، دولت بعد از طالبان در این کشور تشکیل شد. امروز نمایندگان بیش از ۹۰ کشور و سازمان بین المللی بار دیگر به شهر بن آلمان آمده اند تا تعهد دهند به کمک های شان به افغانستان تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهند داد.

داود قاری‌زاده گزارش می‌دهد