پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افت و خیزهای برنامه‌های بازسازی افغانستان

فردا، ۵ دسامبر،در شهر بن در آلمان کنفرانسی برای تصمیم گیری درباره آینده افغانستان با حضور نمایندگان نود کشور برگزار می شود. اجرای برنامه بازسازی افغانستان، کشوری که درگیر سه دهه جنگ بوده است، دغدغه اصلی شرکت کنندگان این نشست است. در ده سال گذشته اجرای پروژه های کوچک در سطح روستاها و پروژه های عظیم ملی همواره افت و خیزهایی داشته است.

ندا کارگر از ولایت پروان در شمال کابل گزارش می دهد.