روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۴ قوس

Image caption صفحه اول روزنامه ماندگار

کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن آلمان، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه چاپ امروز کابل است.

این اجلاس برای بحث در باره آینده افغانستان با حضور نمایندگان بیش از صد کشور و سازمان بین المللی امروز (دوشنبه، ۱۴ قوس/آذر) دیگر برگزار می‌شود.

هشت صبح در سرمقاله خود نوشته که هر چند پاکستان به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای در اجلاس بن حضور ندارد و ممکن است این مساله بعد منطه ای این نشست را تحت تاثیر قرار دهد، اما نتایج این اجلاس پاکستان را مجبور خواهد کرد که با تصامیم این نشست همراه شود.

نویسنده معتقد است که پاکستان نمی تواند در انزوای بین المللی به "سیاستهای خرابکانه خود" در افغانستان ادامه دهد. روزنامه افزوده که مساله شرکت یا عدم شرکت پاکستان در این نشست نیست، بلکه مهم این است که افغانها تا چه حدی با هم متحد می‌شوند. به نظر نویسنده، تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان نیازمند گذشت زمان است.

هشت صبح با اشاره به این که افغانستان دیگر افغانستان سال ۱۹۹۶، که طالبان در آن سال قدرت را در این کشور به دست گرفتند، نیست، نوشته که وضعیت این کشور بسیار متفاوت از گذشته است. ولی نویسنده تاکید کرده تاکید بر این تفاوت، به معنای دست کم گرفتن توانایی پاکستان در از بین بردن و انسداد روندهای تازه در افغانستان نیست.

نویسنده تاکید کرده که افغانها باید مشکلات و اختلافات زبانی، قومی و فرهنگی خود را در چهارچوب مسائل داخلی خود حل کنند، در غیر آن دامن زدن به این مسائل، به پاکستان فرصتهای بیشتری را فراهم خواهد کرد تا با استفاده از نقطه‌های ضعف افغانها، به تقویت مواضع طرفداران خود در داخل افغانستان بپردازد.

ماندگار در سرمقاله خود با عنوان کردن "اهداف پنهان بن دوم" نوشته که حالا این نگرانی وجود دارد که برای کسب رضایت پاکستان، مدیریت افغانستان به دست پاکستان سپرده شود و چهره های مردمی از صحنه سیاسی افغانستان حذف شوند.

این روزنامه معتقد است که پاکستان در پی تقویت هژمونی خود در افغانستان است و برای این کار حاضر است دست به هر کاری بزند. هر چند پاکستان در اجلاس بن حضور ندارد، اما نویسنده باور دارد که محافلی در درون دولت افغانستان "تلاش دارند که پای پاکستان در این کشور بیشتر دراز شود".

ماندگار نوشته که "بن دوم بن اول نیست". به باور نویسنده، بن اول توانست سیر تحولات افغانستان را پس از فروپاشی طالبان در سال ۱۳۸۰ دیگرگون و امیدهای فراوانی را در دل مردم خلق کند و در این نشست بر اساس تعهد جامعه جهانی و میلیاردها دلار به این کشور سرازیر شد.

نویسنده اما افزوده که با گذشته ده سال از آن زمان و به دلیل عدم دسترسی مردم به بسیاری از آرزوهایی که در پی اجلاس اول بن خلق شده بود، مردم افغانستان دچار "یاس" شده اند. به نظر مقاله نویس ماندگار، رهبران کشور به "جریانی مافیایی" تبدیل شده و جامعه جهانی هم دچار اشتباههایی شده است.

نویسنده ماندگار با این مقدمه نوشته که حامد کرزی در اجلاس دوم بن "حرفی برای گفتن ندارد" و این اجلاس "نمایشی در راستای فریب اذهان عمومی" هم در غرب و هم در افغانستان است. به باور نویسنده، این نشست برای افغانستان نه نان می آورد، نه کار و نه امنیت و نتیجه آن فقط چند بیانیه خواهد بود.

آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که دولت افغانستان به عنوان میزبان کنفرانس بیشتر بر آشتی با طالبان تاکید دارد، در حالی که مردم این کشور از "نظام طالبانی" بیزارند و نمی خواهند که آنها دوباره به کشور بازگردند.

به نظر این روزنامه، اجلاس بن فرصت خوبی برای افغانستان است که در آن نقشه آینده این کشور را ترسیم کند. روزنامه تاکید کرده که شالوده آینده افغانستان باید بر بنیاد تصمیم‌های اجلاس اول بن و دستاوردهای ده سال گذشته این کشور گذاشته شود.

آرمان ملی افزوده که مردم افغانستان انتظار دارند که جامعه جهانی باید در این اجلاس متعهد به حمایت درازمدت از کشورشان شود و زمینه‌های گذار به مراحل تازه‌تری را برای این کشور فراهم کند – حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، مواد مخدر و تروریسم و قطع مداخلات کشورهای همسایه.

روزنامه اراده در سرمقاله خود با عنوان "کنفرانس بن دوم و امیدهای سوخته" نوشته که انتظار این بود که در این اجلاس نواقص شیوه حکومتداری ده ساله در افغانستان بررسی شود، ولی حالا مشخص شده که کسی در این نشست از سیاستهای آقای کرزی انتقاد نخواهد کرد.

به نظر نویسنده موضوع بحث در این نشست شبیه همان موضوعهای نشستهای مشابه بین المللی دیگر در باره افغانستان است که پیش از این در برخی از شهرهای دیگر دنیا برگزار شده است. اراده افزوده که ممکن است شرکت کنندگان این نشست وعده کمکهایی را به افغانستان بدهند.

این روزنامه همچنین نوشته که بحث در باره چگونگی مذاکره با طالبان هم به دلیل عدم حضور پاکستان در این نشست مشخص نخواهد شد و حضور کم‌رنگ مخالفان سیاسی دولت هم به عنوان یک خلای دیگر در این اجلاس مطرح است.