پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نخستین روز کنفرانس بن درباره آینده افغانستان

در شهر بن آلمان کنفرانس بین المللی افغانستان با حضور بیش از هزار نفر از صد کشور و سازمان بین المللی شروع به کار کرده است. این کنفرانس ده سال پس از اولین کنفرانس بن برای کمک به افغانستان برگزار می شود و به بن دوم مشهور شده است. در این نشست، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به نمایندگان جامعه جهانی وعده اصلاحات داد و گفت که مبارزه با فساد را با جدیت ادامه می دهد اما از آنها خواسته که کشورش را بعد از خروج نیروهای نظامی به حال خود رها نکنند.

داود قاری‌زاده گزارش می‌دهد.