پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد نقض حقوق بشر در این کشور ابراز تعجب کرده است. همزمان با روز جهانی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته اند افراد متهم به دست داشتن در جنایات جنگی را شناسایی و محاکمه کند.

ندا کارگر گزارش می دهد.