پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد کرزی از بی‌بی‌سی به دلیل 'القای ناتوانی دولت افغانستان'

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز در نشست مبارزه با فساد اداری از سیاستهای کشورهای خارجی کمک کننده به افغانستان انتقاد کرده، رسانه های غربی را مقصر دانسته و البته به نقایص دولت در این زمینه هم اشاره کرده است. آقای کرزی تاکید کرده که عدم اطمینان ماموران دولت نسبت به آینده، سوء استفاده مقامهای دولتی از مقام خود و همینطور "تبلیغات سوء" رسانه های غربی، از دلایل اصلی ایجاد یاس در افغانستان و افزایش فساد اداری است. به گفته آقای کرزی رسانه های غربی به اندازه ای ناتوانی دولت را القا می کنند که حتی احتمال جنگ داخلی بعد از خروج نیروهای خارجی را مطرح می کنند.

علی آرین از کابل گزارش می‌دهد