پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هرات؛ تغيير، فرصتهای طلايی و نگاه به آينده

هرات در غرب افغانستان در ده سال گذشته با بيشتر از دو نيم ميليون نفر جمعيت به شهر پر جمعيتي مبدل شده است و شهر تغييرات زیادي را از نظر اقتصادي تجربه كرده است. آصف معروف كه در نخستين روزهاي سقوط طالبان در ٢٠٠١ ميلادي به هرات رفته بود اينک دوباره آنجا رفته و با همان کسانی که يك دهه پيش صحبت كرده بود، دیدار کرد. حاصل اين ديدار دوباره ، سه گزارش است تحت عنوان تغيير، فرصتهاي طلايي و نگاه به آينده، که اولين قسمت از اين گزارشها را امروز می بينيم.