پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هرات؛ تغيير، فرصتهای طلايی و نگاه به آينده بخش سوم

از این پس در هرات گم نمی شوید. اگر در کوچه پس کوچه ها گیر افتاده اید و مثلا دنبال میدان گل ها می گردید کافی است به گوگل مپ سر بزنید. این تنها بخشی از پیشرفت های هرات است. جایی که حوزه فعالیت های آکادمیک و علمی اش گسترده تر میشود. نگاه به آينده موضوع سومين و آخرین گزارش خبرنگارمان آصف معروف است از شهر هرات