پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با دختر سبزپوش عزادار عاشورای کابل

حمله انتحاری به عزاداران عاشورای امسال در کابل بسیاری از خانواده ها را داغدار کرد. حمله ای بی سابقه و احتمالا با هدف شعله ور کردن اختلاف های فرقه ای می باشد. تصویری که از این حمله در ذهن خیلی ها ماند دختری بود سبزپوش میان زنان و کودکان زخمی و خونین خشکش زده بود و فریاد می کشید.

علی سلیمی در کابل به دیدار ترانه اکبری، این دختر بچه داغ دیده، رفت.