روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲۷ قوس

گزارشها در مورد احتمال گشایش دفتر طالبان در قطر و گمانه زنی ها در این مورد، در کنار مسایلی چون روابط افغانستان و پاکستان، در روزنامه های امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود بحث گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر را بررسی کرده و نوشته با وجود فراز و نشیب هایی که این پیشنهاد در سالهای اخیر داشته، هنوز طالبان رسما بر سر گشایش چنین دفتری توافق نکرده اند.

این روزنامه نوشته که پیشنهاد گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در یک کشور خارجی، از دیر زمان مطرح بوده، اما حوادثی چون کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و سایر حملات طالبان باعث تاخیر در اجرای این برنامه شده است.

نویسنده افغانستان تاکید دارد که تا زمانی که طالبان با گشایش این دفتر توافق نکنند، هر گونه گمانه زنی در مورد این برنامه بی نتیجه است.

روزنامه اراده نوشته است که دولت افغانستان از پیشرفتها در برنامه گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر نگران است.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان طرفدار مصالحه با طالبان است، اما از آنجایی که این گروه تا حالا موضع خود را در رابطه به مصالحه با دولت افغانستان مشخص نکرده اند، گشایش هر گونه دفتر سیاسی در قطر برای طالبان، به باور دولت افغانستان امتیاز دادن به این گروه است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود به نقل از یک نماینده مجلس افغانستان نوشته که "طالبان در صورتی به مکاتب اجازه فعالیت می دهند که حاکمیت آنها در افغانستان، وارد نصاب آموزشی در مضامین تاریخ شود."

نویسنده این مسئله را بررسی کرده و پرسیده که اگر واقعا چنین پیشنهادی از سوی طالبان مطرح شده باشد، ثبت دوران حاکمیت این گروه، نه باعث افتخار برای آنها، بلکه باعث شرمساری خواهد بود.

این روزنامه افزوده که حاکمیت طالبان در افغانستان با مسدود شدن مکاتب، لت و کوب مردم عام، به دار آویختن ها و سنگسار زنان و مردان همراه بود و ثبت این حوادث در مضامین تاریخ مکاتب، تنها به کودکان یاد خواهد داد که بر افغانستان چه ستم هایی گذشته است.

روزنامه سرنوشت به تحولات اخیر در مناسبات آمریکا و پاکستان پرداخته و نوشته که خرابی روابط این دو کشور، تاثیرات بدی را بر افغانستان برجا گذاشته است.

این روزنامه به نقل از مقامات افغان نوشته که هم اکنون صدها کامیون تجارتی افغانستان در مرزهای پاکستان از سوی مقامات این کشور متوقف شده و اجازه حرکت ندارند، چون تصور می کنند که این کامیون ها برای نیروهای ناتو تدارکات انتقال می دهند.

سرنوشت افزوده که پاکستان مرزهای خود را به دلیل جلوگیری از مواد و کالا به ناتو در افغانستان مسدود کرده، اما به جای که این مسئله ناتو را زیر فشار قرار دهد، مردم افغانستان را با مشکلات روبرو کرده است.

نویسنده تاکید کرده که دولت افغانستان باید از هوشیاری کار گرفته و اجازه ندهد که روابط آمریکا با ایران و یا پاکستان، بر اوضاع در افغانستان تاثیرات سوء داشته باشد.