روزنامه های کابل: دوشنبه، ۲۸ قوس

روزنامه های چاپ امروز کابل، مسایلی چون احتمال گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر و سیاست های اقتصادی دولت افغانستان را بررسی کرده اند.

روزنامه دولتی انیس، سرمقاله خود را به گزارشها و گمانه زنی ها در مورد گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر اختصاص داده و نوشته که این مسئله به پایان دادن به خشونتها در افغانستان کمک خواهد کرد.

روزنامه زیر عنوان "آدرس مشخص مخالفان، راه رسیدن به صلح را کوتاه می سازد" نوشته است که اگر در تحلیل این مسئله، ضد و بند های سیاسی را کنار گذاشته با در نظر داشت ارزشهای "ملی" افغانستان بی اندیشیم، به این نتیجه می رسیم که موجودیت دفتر سیاسی طالبان، دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا با این گروه به شکل واضح وارد گفتگو شده و در مورد آینده افغانستان به یک نتیجه برسد.

این روزنامه افزوده که موجودیت دفتر طالبان، این را نیز مشخص می کند که افغانستان با چه کسانی طرف است، و میزان استقلال و قدرت تصمیم گیری آنها چقدر است.

روزنامه اراده در سرمقاله خود اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی را که در گفتگو با شبکه تلویزیونی "سی ان ان" مطرح کرده، ارزیابی کرده است.

آقای کرزی در این مصاحبه گفته بود که مصونیت افغانها همچنان با چالش روبروست.

اراده با توجه به این "اعتراف" کارامدی دولت افغانستان را زیر سوال برده و نوشته است که با توجه به سرازیر شدن امکانات فراوان در ده سال گذشته، دولت افغانستان نتوانست مصونیت شهروندانش را تامین کند.

نویسنده افزوده که اظهارات آقای کرزی، نشانی از "شکست" دولت افغانستان و متحدان بین المللی آن در بازسازی افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان است.

روزنامه چراغ در مطلبی به سیستم اقتصادی افغانستان و اصل بازار آزاد در این کشور پرداخته و آن را "تروریسم اقتصادی" توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته که با فرا رسی فصل زمستان، قیمت مواد سوخت در افغانستان به شدت بالا رفته و مافیای اقتصادی کماکان از این وضعیت به سود خود استفاده می کند.

چراغ نوشته که اگر دولت افغانستان به جای راه اندازی پروژه های کوچک و غیرموثر، به استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز این کشور می پرداخت، حالا بخش عمده نیازمندی سوخت افغانستان از داخل حل می شد.

روزنامه آرمان ملی به گزارشها در مورد فرار سربازان از صفوف نیروهای امنیتی افغانستان پرداخته و نوشته که نهادهای مسئول دولت افغانستان باید این مسئله را با جدیت بررسی کرده و عوامل آن را شناسایی کنند.

این روزنامه افزوده که یکی از عوامل این مسئله، احتمالا نبود انگیزه خدمت در صفوف نیروهای امنیتی است.