آیا سیمای هرات ۱۵ سال بعد تغییر خواهد کرد؟

مقام های محلی در هرات در غرب افغانستان می گویند روی یک برنامه پانزده ساله یا نقشه راه، کار کرده اند که بهبود زراعت/کشاورزی، تقویت صنایع و استخراج معادن به هدف اشتغالزایی در روستا ها، هدف اصلی آن است.

داودشاه صبا والی هرات می گوید مطمئن است با عملی شدن برنامه های جدید، مهاجرت از روستاها به شهر هرات معکوس شده و مردم از شهر به روستا خواهند رفت زیر در روستاها کار و درآمد خواهد بود.

والی هرات که خود متخصص اقتصاد است و کتابی به نام "عبور از تنگنا" نوشته است می گوید راه حل بیکاری و کمبود انرژی مشکل دراز مدت است و برای حل آن باید برنامه های دراز مدت در نظر گرفته شود.

او می گوید مدرنیزه کردن کشاورزی و کشیدن یک خط انتقال گاز از ترکمنستان به هرات، جزء برنامه های اصلی او است تا انرژی مورد نیاز در هرات تامین شود و کارخانه های تولیدی در ولایت بچرخند.

آصف معروف که اخیر به هرات سفر کرده بود با او در مورد برنامه های ۱۵ ساله توسعه در هرات، گفت و گو کرده است. از تغیرات ده سال اخیر پرسیده و از مشکلاتی که هرات در جستجوی برون رفت از آن است و اینکه والی هرات و دیگر مقام های محلی چه امکانهایی برای اجرایی کردن این برنامه بلند مدت دارند.

مطالب مرتبط