گزارش رادیویی؛ پشت پرده پاکستان

حق نشر عکس BBC World Service

ده سال است که پاکستان خود را متحد آمریکا درجنگ علیه تروریسم در منطقه می خواند، اما گزارشهای سازمانهای اطلاعاتی و واقعیت های پشت پرده و میدان نبرد به چیزی دیگر اشاره دارند.

درماه ژوئن سال ۲۰۱۱ نیروهای ویژه آمریکایی اسامه بن لادن را در پاکستان کشتند، اما تمامی مراحل این عملیات از پاکستان پنهان نگهداشته شده بود.

بی بی سی در مستندی که بخش اعظم آن در افغانستان و پاکستان فیلمبرداری شده، تلاش کرده دریابد که چرا کشوری به اظهار متحد از سوی ماموران سی آی ای و دپپلمات های غربی متهم به زمینه سازی کشتار هزارن سربازان ائتلاف درافغانستان می شود.

پاکستان وتاسیسات نظامی آن این اتهام را رد می کنند اما بی بی سی با شماری از فرماندهان فعال طالبان مصاحبه کرده که توضیح می دهند که پاکستان به شورشیان کمک های آموزشی و تسلیحاتی می کند و پناه گاه های امن دراختیار شان قرار می دهند.

جواد صمیمی، از بخش اول این فیلم مستند، گزارش رادیویی تهیه کرده است.