روزنامه های کابل: سه شنبه، ۶ جدی

حمله انتحاری اخیر در ولایت تخار و انتقاد از دستگاه قضایی برای عدم محاکمه افراد متهم به حملات تروریستی، در کنار سالروز حمله ارتش سرخ شوروی به افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح با اشاره به گزارشهایی در مورد اینکه بمبگذار انتحاری اخیر در ولایت تخار، ملای مسجد محل بوده است، از دولت افغانستان خواسته تا به روند استخدام ملاها در مساجد با جدیت نظارت داشته باشد.

این روزنامه نوشته که وزارت حج و اوقاف افغانستان به این مسئله بی توجه بوده و حالا بیم آن می رود که مساجد، به پایگاه های تبلیغاتی طالبان و سایر گروه های مخالف دولت تبدیل شود.

هشت صبح افزوده که مردم افغانستان با توجه به باورهای دینی شان، بیش از هر کس دیگری به سخنان ملاها در مساجد باور دارند و نویسنده افزوده که در چنین شرایطی، اخیرا برخی از ملاها با "ارتباطی" که با گروه های مخالف دارند، علیه حکومت افغانستان و نظام کنونی تبلیغ می کنند.

روزنامه افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و حکومت این کشور انتقاد کرده که در زمینه محاکمه و مجازات افرادی که به ظن دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت می شوند، اقدام کافی نکرده است.

این روزنامه نوشته که امنیت ملی افغانستان هر بار پس از وقوع حملاتی، از بازداشت افرادی که در طراحی این حملات دست داشته اند، خبر می دهد، اما به نوشته روزنامه، مردم افغانستان هرگز از جریان تحقیق از این افراد و محاکمه و مجازات آنها آگاه نمی شوند.

نویسنده افغانستان افزوده که این وضعیت، از دو حالت خالی نیست: یا اینکه امنیت ملی تنها برای اینکه خود را از زیر بار مسئولیت بیرون کرده باشد، به ناحق از بازداشت افرادی در رابطه به حملات انتحاری خبر می دهد و یا هم اینکه طراحان این حملات واقعا بازداشت می شوند، اما حلقاتی در داخل دولت افغانستان دست به کار شده و مانع از رفتن پرونده های آنان به دادگاه می شوند.

این روزنامه افزوده که حاکمیت قانون در افغانستان، در شرایطی که بی اعتمادی میان مردم و حکومت رو به افزایش است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

روزنامه دولتی انیس اما در سرمقاله خود از اقدام اخیر دادگاه عالی افغانستان به "ساده سازی" اجراات اداری در محاکم و دادگاه های این کشور استقبال کرده است.

این روزنامه نوشته که پیچیدگی مراحل اداری در دادگاه ها، یکی از دلایل اصلی بوجود آمدن فساد اداری و در نتیجه نارضایتی مردم از دستگاه عدلی و قضایی است که باید به آن رسیدگی شود.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود سی و دومین سال هجوم ارتش سرخ شوروی وقت به افغانستان را بررسی کرده و آن را "سرآغاز ویرانی" افغانستان دانسته است.

این روزنامه نوشته که افغانستان پیش از هجوم ارتش سرخ به این کشور، در آرامش بسر می برد، اما این حمله، راه را برای آغاز و ادامه جنگ و خشونت در افغانستان باز کرد.

آرمان ملی افزوده که افغانها با ارتش سرخ مبارزه کردند، اما نتیجه مبارزه آنها بر اثر "سیاست های نادرست و ناهوشیارانه" رهبران افغانستان به هیچ مبدل شد.

روزنامه ویسا نوشته که تجلیل از سالروز حملات ارتش سرخ در افغانستان در حالی صورت می گیرد که افغانستان با خشونتهای فزاینده ای روست و هر روز در نتیجه انفجار و حملات مسلحانه، افغانها کشته می شوند.

این روزنامه زیر عنوان "سالروز وحشت سرخ در سایه وحشت سیاه" نوشته است که افغانستان از هجوم شوروی سابق و حوادثی که بدنبال آن اتفاق افتاد، درس عبرت نگرفته و هنوز درگیر خشونت و مداخلات بیرونی است.

روزنامه دولتی اصلاح افغانها را به اتحاد دعوت کرده و نوشته که "بی اتفاقی" میان افغانها دلیل اصلی ادامه خشونتها در بیش از سی سال اخیر در افغانستان است.