روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۷ جدی

جابجایی های اخیر در کمیسیون های انتخابات و حقوق بشر افغانستان، حمله انتحاری ولایت تخار و تلاش حکومت برای استخراج منابع زیرزمینی افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه اراده سرمقاله خود را به "برکناری" شماری از مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اختصاص داده است.

این روزنامه زیر عنوان "در هنگام قدرت محافظه کاری و در خلع قدرت، افشاگری" نوشته که بعضی از کارمندان دولتی در افغانستان تا زمانی که در یک پست بلند کار می کنند، به خاطر حفظ مقام و کرسی خود از هر خطایی که می بینند، چشم پوشی می کنند، اما به نوشته روزنامه، به محضی که از قدرت کنار زده شدند، کنفرانس های خبری برگزار کرده و دست به "افشاگری" می زنند.

نویسنده اراده افزوده مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان باید بسیار پیشتر از این و براساس برنامه عدالت انتقالی، فهرست ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی را افشا می کردند، اما حالا به نوشته روزنامه، راه انداختن سر و صدا و هیاهو راه را به جایی نمی برد.

روزنامه هشت صبح اما در سرمقاله خود نسبت به "جابجایی" های اخیر در کمیسیون های انتخابات و حقوق بشر افغانستان هشدار داده و نوشته که حکومت افغانستان در پی نصب افراد مورد نظر خود در این دو نهاد مهم است.

این روزنامه نوشته که بی طرف بودن کمیسیون های حقوق بشر و انتخابات در افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است و نباید اجازه داده شود که در راس این کمیسیون ها، افرادی مقرر شوند که براساس سلیقه حکومت افغانستان کار کنند.

روزنامه آرمان ملی با در صفحه نخست خود در یک تتر درشت نوشته است: "فرماندهان جهاد و مقاومت! اگر توجه نکنید، فرزندان تان یتیم و زنان تان بیوه می شوند!"

نویسنده آرمان ملی در ادامه به کشته شدن یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان در حمله انتحاری اخیر در ولایت تخار اشاره کرده و نوشته که اگر تدابیر مناسبی سنجیده نشود، "شخصیت های جهادی و ملی" بیشتری در افغانستان هدف حمله قرار خواهند گرفت.

این روزنامه بدون ارایه کردن اسناد و شواهدی، ادعا کرده که بیشتر این حملات از سوی دستگاه اطلاعات پاکستان طراحی می شود.

آرمان ملی همچنین نوشته است که گروه طالبان، از فرماندهان سابق جهادی که خواهان نابودی شان هستند، یک فهرست ترتیب داده و تلاش دارند تا هر کدام را جدا جدا هدف قرار دهند.

نویسنده افزوده که جلوگیری از این برنامه، تنها در گرو مبارزه صادقانه دولت افغانستان با گروه طالبان و تلاش جدی برای خنثی کردن طرح ترور "چهره های ملی" این کشور است.

روزنامه دولتی اصلاح به امضای قرارداد استخراج ذخایر نفتی شمال افغانستان با یک شرکت چینی پرداخته و نوشته که استخراج ذخایر زیرزمینی، افغانستان را در زمینه بازسازی و توسعه کمک می کند.

این روزنامه نوشته که افغانستان ذخایر فراوان زیرزمینی دارد که بهره برداری و استخراج فنی آن، می تواند تاثیر بزرگی بر اقتصاد افغانستان داشته و به فقر در میان افغانها پایان دهد.

اصلاح افزوده که عدم استخراج ذخایر زیرزمینی افغانستان، باعث شده که این کشور سالهای سال محتاج کمک های خارجی باشد، در حالی که به نوشته روزنامه، افغانستان با استفاده از "نعمت های خدا داد" می توانست مدتها قبل، روی پاهای خود بی ایستد.

اما روزنامه چراغ از تصمیم دولت افغانستان به امضای قرارداد استخراج ذخایر زیرزمینی با شرکت چینی انتقاد کرده و نوشته که در سالهای گذشته، چین تلاشی برای سهم گیری فعال در بازسازی و بهبود اوضاع افغانستان نکرده است و از این رو، مستحق دریافت امتیازات اقتصادی از افغانستان نیست.

این روزنامه نوشته که چین در سالهای اخیر، در قبال رویدادهای سیاسی و اجتماعی افغانستان "موضع غیرفعال و بی تفاوت" داشته است و علاوه بر این، به نوشته روزنامه، زمانی که افغانستان درگیر جنگ داخلی بود، چین سلاح ارزان در اختیار گروه های درگیر در جنگ قرار می داد تا جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد.

چراغ همچنین افزوده که هم اکنون، در پروژه های که کارگران چینی در افغانستان سهم دارند، کیفیت کار آن به شدت پایین است.