روزنامه های کابل: شنبه، ۱۰ جدی

روزنامه های چاپ کابل در آغاز هفته عمدتا به بررسی موضوع گشایش احتمالی دفتری برای گروه طالبان در قطر پرداخته اند.

اخیرا برخی از مقامهای دولت افغانستان تایید کردند که شماری از افراد وابسته به گروه طالبان به همین منظور وارد قطر شده اند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود موضوع رهبری مذاکرات صلح با طالبان را بررسی کرده و نوشته که در مورد این مساله همگان اتفاق نظر دارند که رهبری این گفتگوها به عهده افغانها باشد، اما این به آن معنا نیست که رهبری مصالحه با طالبان "دولتی" باشد.

روزنامه تاکید کرده است که در هر صورت همه مردم، گروههای سیاسی و اقوام افغانستان باید در آن سهم و حق داشته باشند. نویسنده همچنین تاکید کرده که به همان اندازه که روند مصالحه عملی تر می شود، دولت نیز باید زمینه را برای اتحاد نظر و نزدیک کردن اندیشه های سیاسی فراهم کند.

به نظر مدیر مسئول روزنامه افغانستان، تجربه گذشته در افغانستان نشان داده است که تا وقتی که همه نیروهای فعال در کشور به توافق و اجماع نرسیده، حل و فصل قضایا و برقراری ثبات و آرامش در کشور بعید است.

محمد رضا هویدا افزوده که کنار گذاشتن بخشهایی از جامعه نه تنها به رسیدن به صلح و ثبات کمک نمی کند بلکه عملا کشور را وارد مرحله دیگری از بحران خواهد کرد که در آن صورت رسیدن به صلح و ثبات دشوارتر خواهد شد. نویسنده توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

روزنامه وحدت گشایش دفتر سیاسی برای گروه طالبان در قطر را "نقطه عطف" در روند مصالحه با این گروه دانسته و تاکید کرده که گروههای جهادی افغانستان باید در امر مصالحه با طالبان دخیل باشند، در غیر آن "هر نوع سازش و مصالحه ای ناقص و پر اشکال خواهد بود".

نویسنده افزوده که در امر مصالحه دولت افغانستان تنها یکی از متغیرها در میان متغیرهای متعدد است. به نظر نویسنده، گروههای سیاسی، کشورهای همسایه، آمریکا، ناتو و کشورهای عضو جامعه بین المللی دیگر متغیرها در این زمینه هستند.

به نظر مقاله نویس روزنامه وحدت، زمانی می توان به مصالحه با گروه طالبان امیدوار بود که همه متغیرها و طرفها در نظر گرفته شود و برنامه مصالحه هم تحت رهبری سازمان ملل و حضور همه طرفها به پیش برده شود.

این روزنامه در سرمقاله خود تاکید کرده که گروههای سیاسی از بخشهایی از جامعه نمایندگی می کنند و به همین دلیل نادیده گرفتن آنها در روند مصالحه طالبان، چنین مصالحه ای "ناقص" خواهد بود. نویسنده تاکید کرده که نمی توان طرحی را در کاخ ریاست جمهوری ریخت و با برگزاری لویه جرگه "فرمایشی" آن را به همه مردم تعمیم داد.

روزنامه دولتی انیس در صفحه نخست خود از قول سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ تشکیل "مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت" را نهادی "موازی با وزارت اطلاعات و فرهنگ" خوانده است. آقای رهین این مرکز را "در حقیقت یک وزارت کوچک اطلاعات" دانسته است.

وزیر اطلاعات و فرهنگ با اشاره به انتقاد حامد کرزی، رئیس جمهوری از ایجاد نهادهای "موازی" با نهادهای دولتی در افغانستان گفته که مرکز اطلاعات و رسانه ها با صرف هزینه میلیونها دلار تشکیل شده و دستاوردی هم نداشته است.

آقای رهین تاکید کرده که این نهاد باید با بخش اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ مدغم شود. مرکز رسانه ها در حال حاضر از زیرمجموعه های دفتر ریاست جمهوری محسوب می شود و مسئولیت امور رسانه ای و فرهنگی حکومت افغانستان را به عهده دارد.

مطالب مرتبط