پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرز آقینه؛ یکی از گلوگاه‌های اصلی واردات افغانستان

از امروز به مدت پنج روز، سری می زنیم به مرزهای شمالی افغانستان. اول از همه به سراغ مرز آقینه می رویم که یکی از گلوگاه های اصلی واردات در افغانستان است. از کنجد و بادام گرفته تا مصالح ساختمانی و ایزوگام از این مرز وارد افغانستان می شود.

طاهر قادری گزارش می‌دهد