روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۲ جدی

روزنامه های چاپ امروز کابل گفتگو با طالبان را در مطالب اصلی خود مورد بحث و تحلیل قرار داده اند.

اخیرا مقامهای دولت افغانستان تایید کرده اند که شماری از افراد بلندپایه طالبان برای گشایش دفتری وارد قطر شده اند. دولت افغانستان با گشایش این دفتر موافقت کرده و گفته شده که طالبان با آمریکایی ها گفتگوهایی داشته اند، ولی دولت افغانستان تاکید کرده که رهبری گفتگوها با طالبان باید به دست افغانها باشد.

هشت صبح در سرمقاله خود با عنوان "تجارتی به نام طالبان" این پرسش را مطرح کرده که دولت افغانستان سالها به دنبال پیدا کردن آدرسی مشخص برای گروه طالبان بود، حال گشایش دفتری برای طالبان در قطر برای این دولت قابل خواهد بود یا نه.

روزنامه انتقاد کرده که پیش از این طالبان به دسته های "خوب و بد" و "افغانی و غیر افغانی" تقسیم می شد و هدف از آن "انحراف افکار عمومی" بود تا آنها دیگر تروریست دانسته نشوند و زمینه پذیرش آنها در ساختار حاکمیت فراهم شود.

هشت صبح افزوده که دولت افغانستان با این دسته‌بندی‌ها نتوانست که برای طالبان آدرس مشخصی پیدا کند و تلاشهایش با "دست اندازی پاکستان، با مشکل مواجه بوده است". به نوشته روزنامه زمانی که دولت افغانستان سر گفتگو با شورای کویته را باز کرد، پاکستان رهبران این شورا را از دسترس دولت افغانستان دور کرد.

به نظر هشت صبح، طالبان حالا به دسته های متعددی از افرادی در کابل تا شورای کویته و افرادی در قطر پراگنده شده و هر کشوری با هر یک از آنها بر سر تجارت نشسته است. نویسنده معتقد است که اکنون گروه قطر این تجارت را به جای پاکستان انجام خواهد داد، ولی در افغانستان از آن سودی نخواهد برد.

روزنامه اراده روند گفتگوها با طالبان در قطر را بررسی کرده و نوشته که سر رشته این گفتگوها به "دیگران" است و دولت افغانستان صرفا براساس اطلاعات دست دوم تصمیم می گیرد و در این مورد به دیگران اقتدا می کند.

به نوشته این روزنامه، روند این گفتگوها به وسیله آمریکایی ها و برخی محافل خارجی دیگر به سرعت به پیش برده می شود در عین حال مسائلی مانند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در کشور مطرح است.

اراده هشدار داده که اگر دولت افغانستان به این مسائل به گونه جدی توجه نکند، هر گونه "بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی" دولتمردان در این زمینه ها می‌تواند کلید این مسائل را به دست "بازیگران برتر" بگذارد و نقش افغانها در آنها کمتر خواهد شد.

روزنامه وحدت اهمیت امضای قراردادهای استراتژیک بین افغانستان و متحدان عمده غربی آن را بررسی کرده و نوشته که چنین قراردادها بین افغانستان و قدرتهای بزرگ بر بهبود نقش افغانستان در نظام بین‌المللی اثر مثبتی بجا خواهد گذاشت.

روز یکشنبه، ۱۱ جدی/دی وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که در ماه جاری با کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایتالیا پیمان استراتژیک امضا می‌کند. افغانستان پیش از این با هند چنین قراردادی امضا کرده و قرار است با آمریکا هم پیمان استراتژیک ببندد.

به نظر روزنامه وحدت، امضای قراردادهای استراتژیک میان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهان در سالهای آینده تعهدهای آنها را در قبال اوضاع افغانستان در پی خواهد داشت و نویسنده تاکید کرده که این موضوع برای افغانستان "حیاتی" است.

وحدت افزوده که چشم‌انداز آینده افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ میلاد "مبهم و نگران کننده" است و ترس رها کردن افغانستان در وضعیتی ملتهب و نابسامان از جانب ناتو و آمریکا همه را فراگرفته است.

به باور نویسنده، در چنین وضعیتی بستن پیمانهای درازمدت و استراتژیک با متحدان عمده افغانستان می‌تواند از میزان چنین نگرانی‌ها بکاهد، ولی روزنامه تاکید کرده که چنین پیمانها نباید کمترین خدشه‌ای به استقلال و حاکمیت ملی افغانستان وارد کند.

آرمان ملی در سرمقاله خود گزارش داده که "نظامیان پاکستانی" حدود ۸۰۰ کانتینر حاوی مواد غذایی متعلق به بازرگانان افغان را در شهرهای کراچی و پشاور متوقف کرده‌اند. به گزارش روزنامه، بازرگانان افغان این مواد را از کشورهای دیگر وارد و قصد انتقال به افغانستان داشته اند.

نویسنده افزوده که پاکستان دلیل توقف این مواد را جلوگیری از انتقال آنها برای استفاده نیروهای ناتو در افغانستان دانسته است. در حالی که به نوشته که روزنامه، این مواد مورد نیاز شهروندان عادی افغانستان است و مردم به به شدت نیازمند آن هستند.

آرمان ملی انتقاد کرده که این کار پاکستان مغایر قرارداد تجاری بین افغانستان و پاکستان است و پاکستان به این قرارداد "پشت پا زده است". نویسنده افزوده که پاکستان همواره به تعهدات بین‌المللی خود پشت کرده و زیان آن را مردم افغانستان پرداخته‌اند.

روزنامه از دولتمردان افغانستان خواسته که با رهبران پاکستانی وارد گفتگو شوند و این مشکل را حل کنند. نویسنده هشدار داده که اگر این مساله از توجه مقامهای افغان دور بماند، زیان آن نه تنها به مردم خواهد رسید بلکه دامن دولت را هم خواهد گرفت.

مطالب مرتبط