پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمترین تحولات امنیتی افغانستان در سال گذشته

سال ۲۰۱۱ میلادی از لحاظ نظامی برای افغانستان سال مهمی بود. در این سال برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان شروع شد و آمریکا هم شروع به کاهش نیروهایش در این کشور کرد. اما درکنار این، شورشیان هم توانستند حمله های بزرگی انجام دهند.

علی سلیمی گزارش می‌دهد