پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حیرتان، از مهم‌ترین گذرگاه‌های افغانستان به آسیای میانه

در ادامه‌ی مجموعه گزارش‌‎های "سفری به مرزهای شمالی افغانستان"، امروز نگاهی می‌اندازیم به مرزی که بر فراز رودخانه آمو قرار دارد. یا همان پل دوستی که افغانستان را به کشور ازبکستان وصل می‌کند. این مرز آغاز و پایان یکی از بزرگترین مناقشه‌های قرن بیستم شناخته می‌شود. اما حالا، هفتاد درصد از کالاهای تجارتی از آسیای میانه از طریق این مرز به افغانستان انتقال می‌یابد. اولین خط آهن در افغانستان نیز اخیرا در امتداد این مرز احداث شد.

طاهر قادری گزارش می‌دهد.