روزنامه های کابل: چهارشنبه ۱۴ جدی

موضعگیری روز گذشته طالبان در مورد مذاکره با جامعه جهانی و توافق به گشایش دفتر در یکی از کشورهای خارجی، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سرنوشت سرمقاله خود را به اعلامیه اخیر طالبان اختصاص داده که در آن نسبت به مذاکره با جامعه جهانی در مورد آینده افغانستان تمایل نشان داده شده است.

این روزنامه نوشته که طالبان برای نخستین بار "تفاهم" با جامعه جهانی بر سر ایجاد دفتر سیاسی در بیرون از افغانستان و مذاکره را تائید کرده اند و این مسئله می رساند که به نوشته روزنامه، پیشرفت هایی صورت گرفته است.

نویسنده سرنوشت موضعگیری اخیر طالبان را "گامی در جهت تامین صلح" در افغانستان توصیف کرده و نوشته که حالا امیدواری به پایان خشونتها در افغانستان شدت گرفته است.

روزنامه چراغ اما نوشته که اعلامیه اخیر طالبان، یک حرکت تاکتیکی این گروه برای بدست آوردن ابتکار عمل در بعد سیاسی در افغانستان است.

این روزنامه نوشته که تلاش سایر گروه های مسلح مخالف دولت، از جمله حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای مذاکره با دولت افغانستان و نمایندگان جامعه جهانی، این بیم را برای طالبان بوجود آورده بود که مبادا این گروه از صحنه سیاسی به حاشیه رانده شده و سایر گروه ها با قوت تمام درگیر مذاکرات صلح شوند.

چراغ افزوده که از این رو، طالبان به این نتیجه رسیدند که باید خود را با تحولاتی که در افغانستان صورت می گیرد، همنوا کرده و از این روند سهم خود را بگیرند.

روزنامه هشت صبح نوشته که دولت افغانستان از روند مذاکرات آمریکا و طالبان "به حاشیه رانده شده" و ابتکار عمل در این زمینه، عملا در دست طالبان و جامعه جهانی قرار گرفته است.

این روزنامه نوشته که موضعگیری های ضعیف دولت افغانستان در ده سال اخیر و عدم شفافیت در سیاست داخلی و خارجی این دولت، باعث شده است که امروز در یکی از مهم ترین مسایل مربوط به افغانستان، دولت و مردم این کشور نقش "تماشاچی" داشته باشند.

هشت صبح نوشته که حالا جامعه جهانی به نمایندگی از دولت افغانستان "بر سر سفره معامله" نشسته و برای افغانستان تصمیم می گیرد، بدون اینکه کاری از دست دولت این کشور ساخته باشد و یا بتواند بر روند جاری نفوذ پیدا کند.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود تغییرات اخیر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بررسی کرده و ابراز امیدواری کرده است که این تغییرات کمک کند کمیسیون حقوق بشر با جدیت بیشتری کار کند.

روزنامه ویسا افزوده که سازمان ملل متحد نیز از این تغییرات حمایت کرده اما خواسته است که رئیس جمهور کرزی افرادی را در پست های خالی این کمیسیون تعیین کند که شایسته آن باشند و تعهد کافی نسبت به مسایل حقوق بشری داشته باشند.

ویسا نوشته که با توجه به اهمیت این مسئله که افراد شایسته باید در کمیسیون حقوق بشر تعیین شوند، از این اصل باید حمایت کرد که افراد و اشخاص در نهادهای مهم دولتی و غیردولتی، هر چند مدت یک بار تغییر کرده و جا را برای چهره های جدید خالی کنند تا تا از "شخص محوری" جلوگیری شود.