کرزی خواستار تسریع در انتقال زندان بگرام به حکومت افغانستان شد

زندان بگرام حق نشر عکس AP
Image caption انتقادهایی در مورد چگونگی نگهداری از زندانیان در بگرام وجود داشته است

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که به دستور حامد کرزی، مسئولیت زندان بگرام باید تا یک ماه دیگر از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان منتقل شود.

براساس اعلامیه ای که از سوی دفتر رئیس جمهوری افغانستان منتشر شده، ظرف این یک ماه، علاوه بر زندان بگرام، سایر زندانیانی که در بازداشت نیروهای آمریکا در افغانستان هستند، نیز باید به دولت افغانستان سپرده شوند.

زندان بگرام، بزرگترین بازداشتگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان است که در آن بیش از هزار نفر از افراد مظنون به همکاری با طالبان و القاعده زندانی هستند.

در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که ارزیابی تازه دولت افغانستان از زندان بگرام، نشان می دهد که در این بازداشتگاه، با زندانیان، براساس قوانین افغانستان و معیارهای حقوق بشری رفتار نمی شود.

اعلامیه افزوده است که این ارزیابی اخیرا از سوی کمیسیونی که ریاست آن را گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، به عهده داشت، انجام شده است.

همچنین در اعلامیه آمده است : "این گزارش از نقض قانون اساسی، سایر قوانین نافذ، کنوانسیون های جهانی و قوانین حقوق بشری در این زندان (بگرام) خبر داده است. رئیس جمهوری کشور به کمیسیون وظیفه سپرد تا از تاریخ پانزدهم جدی (دی) تا یک ماه دیگر، براساس توافقات قبلی، زندانیان بگرام و سایر زندانیانی را که در اختیار خارجی ها هستند، به شکل مکمل به حکومت افغانستان بسپارد تا از نقض بیشتر حاکمیت دولت افغانستان در این زمینه جلوگیری شود."

انتقادها و نگرانی ها

در مورد انتقال مسئولیت نگهداری از زندانیان بگرام به دولت افغانستان، از قبل توافق وجود داشته است و سال گذشته، آمریکا بخشی از این زندان را به حکومت افغانستان سپرد و براساس همین برنامه، قرار است تا جنوری/ ژانویه سال ۲۰۱۲، کنترل کل زندان بگرام از آمریکایی ها به دولت افغانستان منتقل شود.

زندان بگرام، در گذشته یکی از بدنام ترین بازداشتگاه های آمریکایی ها بوده است و نهادهای حقوق بشری، بارها از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در آن گزارش کرده اند.

در حال حاضر، به جز صلیب سرخ بین المللی، هیچ نهاد دیگری اجازه بازدید از زندانهای تحت کنترل آمریکایی ها را در افغانستان ندارد و این مسئله به نگرانی ها در مورد شرایط نگهداری از زندانیان در این زندان و دیگر بازداشتگاه های آمریکایی در افغانستان دامن زده است.

به همین دلیل، دولت افغانستان بارها از آمریکا خواسته است که مسئولیت نگهداری از زندانیان را به نهادهای دولتی افغانستان واگذار کند.

اما این درخواستها در حالی مطرح می شود که توانایی دولت افغانستان نیز برای نگهداری از زندانیان زیر سوال بوده است.

انتقادهای زیادی در مورد وضعیت زندان پلچرخی افغانستان و زندانهایی که در ولایات این کشور وجود دارد، مطرح است و در چند مورد، زندانیان به دلیل نبود امکانات لازم زندانیان، دست به اعتصاب غذایی زده اند.

انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان، بخشی از یک برنامه بزرگ انتقال مسئولیت ها از ناتو به دولت افغانستان است که انتظار می رود تا سال ٢٠١٤ میلادی، با انتقال کامل مسئولیت های امنیتی به دولت افغانستان، تکمیل شود.

مطالب مرتبط