پلیس افغان دو همکار خود و یک غیر نظامی را کشت

حق نشر عکس AP

مقام های محلی افغان می گویند یک پلیس در ولایت غور در غرب افغانستان دو همکار خود و یک فرد غیر نظامی را کشته و یک پلیس دیگر را مجروح کرده است.

مقام های امنیتی غور گفته اند خود این پلیس نیز توسط یکی از همکارانش کشته شده است.

مطالب مرتبط