پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه ای برای باز گرداندن مهاجران پشیمان از اروپا

مهاجرانی هستند که به آب و آتش زده اند تا خودشان را به اروپا برسانند. اما حالا به این نتیجه رسیده اند که آنجا هم حلوا خیرات نمی کنند. سازمانِ اقدام برای پناهندگان برای این دسته از مهاجران، یک برنامه برگشت داوطلبانه تدارک دیده است. کسانی که بخواهند به کشورشان برگردند، علاوه بر مخارج سفر دو هزار دلار هم دریافت می کنند

طاهر قادری گزارش می دهد.