روزنامه های کابل کابل: دوشنبه، ۱۹ جدی

موضوع مصالحه با طالبان همچنان در محور موضوعهای مورد بحث روزنامه های چاپ کابل است. این روزنامه ها در شماره های امروز خود موضوع حضور احتمالی طالبان در قدرت و حفظ ارزشهای قانون اساسی را بررسی کرده اند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که گفتگوها برای مصالحه با طالبان در حالی آغاز شده که این گروه هیچ گونه ابراز آمادگی برای پذیرش قانون اساسی افغانستان نکرده اند. به نظر روزنامه، این گروه با ارزشهای مندرج در این قانون و دموکراسی سازگاری ندارند.

این روزنامه معتقد است که حالا نه تنها حضور احتمالی طالبان در قدرت، بلکه "اندیشه گذار از قانون اساسی" در میان برخی گروههای دیگر هم تهدیدی علیه قانون اساسی به حساب می آید.

مدیر مسئول روزنامه افغانستان افزوده که برخی گروههای سودجو و جاه طلبی هستند که تلاش دارند از قانون فرار می کنند و تلاش دارند و وانمود کنند که مردم افغانستان آماده پذیرش یک قانون اساسی پیشرفته و ارزشهای دموکراتیک نیستند.

به باور محمد رضا هویدا، برخی گروههای دیگر تلاش دارند که از "ابهامها" در قانون اساسی به سود خود استفاده کنند و به اهداف خود برسند. نویسنده تاکید کرده که نگهبانی از قانون اساسی وظیفه دولت است و هر شهروند کشور هم باید از آن پاسداری کنند.

هشت صبح جایگاه شورای عالی صلح افغانستان در روند مذاکرات صلح با گروههای شورشی و از جمله طالبان را بررسی کرده و نوشته که دولت افغانستان با صرف هزینه های کلان این شورا را تشکیل کرد، اما حالا "به حاشیه رانده شده است".

به نظر این روزنامه، شورای صلح با ترور برهان الدین ربانی، رئیس پیشین این شورا بزرگترین ضربه را متحمل شد و علاوه بر آن، در داخل کشور با "بی اعتمادی‌هایی" نیز همراه بوده است.

به نظر هشت صبح، این شورای ۷۰ عضوی با تناقضهای آشکار و پنهان دیدگاههای اعضای خود مواجه است و به همین دلیل شماری از آنها نسبت به کارکردهای شورا انتقاد دارند و برخی دیگر استعفا کرده اند. نویسنده افزوده که این امر نشان داد که شورای صلح "انسجام و کارآمدی لازم ندارد".

هشت صبح در ادامه مدعی شده که اعضای شورای عالی صلح به جز معصوم استانکزی، دبیر این شورا، از همه گفتگوهای "آشکار و پنهان" حامد کرزی، رئیس جمهوری با طالبان "بی‌خبر نگهداشته می شوند" و آقای کرزی به همین دلیل از تعیین رئیس جدید برای این شورا خودداری کرده است.

روزنامه محور معتقد است که آمریکا قصد دارد به زودی دولت افغانستان را قانع کند که در ترکیب سیاسی خود به آن عده از طالبانی که آشتی می کنند، جایگاهی را در نظر بگیرد. به نظر روزنامه حالا جنگ ده ساله افغانستان با "آشتی نسبی" نزدیک شده است.

هر چند این روزنامه منبع اطلاعات خود را ذکر نکرده، اما نوشته که آمریکایی ها در یک سال گذشته گفتگوهایی با فرماندهان محلی طالبان داشته و برخی پیشنهادهای مقدماتی آنها را پذیرفته است. به نوشته این روزنامه، انحلال شرکتهای امنیتی خصوصی یکی از شرطهای طالبان بوده و آنها فکر می کرده که این شرکتها عمدتا از جانب اتحاد شمال سابق تشکیل شده اند.

به نوشته روزنامه محور، یکی دیگر از درخواستهای فرماندهان طالبان در گفتگو با آمریکایی ها تغییر فرماندهی پلیس در مناطق جنوبی و جنوب شرقی افغانستان بوده است. روزنامه اما دلیل طرح این درخواست از جانب فرماندهان طالبان را ذکر نکرده است.

به اعتقاد محور، آمریکا آمادگی طالبان برای گفتگو به عنوان یک جناح نیرومند را ستایش کرده و در مقابل، انتقادهای رهبران "ناراضی" اتحاد شمال را "خاموش" کرده است. به نظر نویسنده، حالا دیگر توجه آمریکا به رهبران اتحاد کاهش یافته است - روزنامه اما دلائل این امر را بیان نکرده است.

اما روزنامه ماندگار در مطلب اصلی خود نوشته که غربیها در گفتگو با طالبان "از صداقت چندانی استفاده نمی کنند". روزنامه افزوده که از همین حالا شماری از سران زندانی طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو به قطر منتقل شده اند، اما برنامه گفتگو با طالبان و نتایج احتمالی آن هنوز مشخص نیست.

نویسنده ماندگار همچنین نوشته که مردم افغانستان می پرسند که پیامد یک دهه حضور غرب در افغانستان چه بوده و وعده هایی که به مردم داده شده بود هم عملی نشده است. به اعتقاد ماندگار، گروههای شورشی "فربه‌تر و جسورتر" می‌شوند و امنیت هم در کشور بازنگشته است.

نویسنده به این باور است که حالا جامعه جهانی و دولت افغانستان می خواهند که به گروههای شورشی "امتیاز بدهند" و آنها را در ساختار سیاسی کشور شامل کنند. ماندگار در ادامه تاکید کرده که باید برای "وضعیت گیچ کننده امروزی" در افغانستان پاسخهای روشنی پیدا شود، در غیر آن "کل معادله و حضور نیروهای خارجی در کشور زیر سوال خواهد رفت".