طرح حزب اسلامی حکمتیار برای حل بحران افغانستان

۱_ خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر اساس زمانبندی توافق شده بین دولت افغانستان و خارجی ها عملی شود.

۲_ نیروهای خارجی تا زمان خروج کامل از افغانستان، شهرها و مناطق مسکونی را ترک کنند و در پایگاه های خود مستقر شوند.

۳_ تامین امنیت به نیروهای افغان سپرده شود و نیروهای خارجی حق اجرای عملیات نظامی را نداشته باشند.

۴_ اختیارات حکومت کنونی به حکومت موقت که برای همه طرفها قابل قبول باشد، داده شود. اما اگر افغانها بر سر تشکیل حکومت موقت به توافق نرسند، انتخابات زیر نظر حکومت کنونی برگزار شود به شرط اینکه ساختار حکومت کنونی تغییر کند.

۵_ پارلمان کنونی غیر موثر و درگیر منازعات داخلی است، بجای این پارلمان یک شورای امنیت ملی تشکیل شود که برای همه طرفها قابل قبول باشد.

۶_ بعد از خروج نیروهای خارجی، انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و شورای های ولایتی همزمان برگزار شود. سیستم انتخابات کنونی مناسب با شرایط افغانستان نیست و باید تغییر کند.

۷_ اعضای کابینه و والی ها حق شرکت در انتخابات را نداشته باشند، مگر اینکه شش ماه قبل از انتخابات از سمت خود استعفا کرده باشند.

۸_هر حزبی که بتواند حداقل ده درصد رای کسپ کند، باید در تشکیل حکومت بعدی سهیم باشد.

۹_ احزابی که کمتر از ده درصد آراء را دارند، حق شرکت در انتخابات بعدی را نداشته باشند.

۱۰_ پس از توافق بر سر این طرح، آتش بس اعلام شود، زندانیان سیاسی آزاد شوند و احزاب سیاسی تعهد کنند که دیگر برای رسیدن به اهداف سیاسی از سلاح استفاده نمی کنند.

۱۱_ بعد از نخستین انتخابات، پارلمانی که تشکیل می شود، حق داشته باشد قانون اساسی را بازبینی کند.

۱۲_ غیر از حکومت، هیچ نهاد داخلی یا خارجی حق داشتن زندان و دادگاه را نداشته باشد و کسانی که در افغانستان مجرم شناخته می شوند نباید به دادگاه های بیرونی سپرده شوند.

۱۳_ خارجی هایی که در افغانستان زندگی می کنند باید قانون افغانستان را رعایت کنند.

۱۴_ قاچاقبران مواد مخدر، متهمان جنایات جنگی و کسانی که متهم به غصب دارایی های عامه هستند باید در محاکم شرعی، محاکمه شوند و هیچ فرد یا گروهی حق حمایت از آنها را نداشته باشد.

۱۵_ پس از خروج نیروهای خارجی، جنگجویان خارجی نیز باید افغانستان را ترک کنند.

۱۶ _ هرگروهی که از این توافق سرباز زند (در صورتی که این طرح پذیرفته شود) همه گروه ها علیه آن گروه اقدام کنند.

۱۷_ خداوند را بر این میثاق ( طرح موجود) شاهد می گیریم.