پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی اصف معروف با شهردار کابل

کسانی کابل پنجاه سال پیش را به یاد دارند، شهری بوده متشکل از ۲۰۰ باغ و زمین‌های کشاورزی زیاد.

جمعیت آن زیر ۳۰۰ هزار نفر که تا چهار دهه پیش نیز همین حدود بود. جاده های کوچک و کم ازدحام که فقط برای سی هزار ماشین ساخته شده بود.

از سال۱۹۷۸ که در افغانستان حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را به دست گرفت و به تدریج امنیت در روستا‌های افغنستان مختل شد، جمعیت بیشتری از مردم به شهر‌ها هجوم آوردند و بسیاری‌، ترجیح دادند در کابل ماندگار شوند.

امروز جمعیت کابل بیش از پنج میلیون و به قول شهر دار کابل به مرز شش میلیون نفر می رسد.

۶۰۰ هزار ماشین در این شهر تردد دارد و هر روز ۳۰۰ ماشین جدید وارد جریان ترافیک این شهر می شوند.

هفتاد و پنج در صد خانه‌های شهر بدون برنامه ریزی شهری ساخته شده و تامین برق، آب و انتقال زباله که روزانه تولید می‌شود بسیار بالا‌تر از توان شهرداری کابل است.

محمد یونس نو اندیش شهر دار کابل خود از درس خوانده دانشکده پولیتکنیک کابل است و تجربه کار در دولت و سازمانهای بین المللی را دارد.

شهردار کابل می‌گوید طرح‌هایی برای تغییر سیمای شهر دارد و فعلا توجه او به جاده سازی و ساختن برج های بلند معطوف است چون گسترش شهربه صورت افقی این شهر را با کمبود زمین و فضای سبز روبرو خواهد کرد.

تغییر نظام اداری‌ شهرداری یکی از مهم ترین برنامه های آقای نواندیش است. حالا در همه اداره‌های شهرداری انترنت و کامپیو‌تر فراهم شده و کارمندان مکلف شده‌اند آموزش لازم را ببینند.

قرار است یک مرکز اطلاعاتی در شهرداری ایجاد ‌شود تا مردم با مراجعه به این مرکز اطلاعات مورد نیاز را به دست آورند.

شهردارکابل شخصا از طریق صفحه ای که در فضای مجازی فیس بوک، دارد نیزمی کوشد با شهروندان و کابلی های که در خارج از افغانستان زندگی می کنند ارتباط برقرار کند و از نظرات آنها برای پیش برد برنامه هایش استفاده کند.

آنگونه که یونس نواندیش شهردار کابل می گوید، جوانان و زنان در مدیریت آینده شهرداری کابل، جایگاه ویژه ای خواهند داشت.

شهردار، حدود ۱۵۰ مهندس جوان را برگزیده تا به عنوان رهبران آینده شهرداری به خارج بروند و آموزش بیشتر ببیند.