روزنامه‌های کابل: شنبه اول دلو

آغاز به کار پارلمان افغانستان و تیراندازی یک سرباز ارتش این کشور به سربازان فرانسوی مستقر در ولایت کاپیسا در شرق افغانستان، از مهمترین موضوعهای مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با عنوان "عامل پشت صحنه رویداد کاپیسا کیست؟" این حمله را به نحوی به "عوامل نفوذی" طالبان در درون ارتش نسبت داده است. روزنامه تاکید کرده که تکرار این گونه حوادث کارکردهای مقامهای ارشد وزارت دفاع را "زیر سوال" می برد.

در این تیراندازی چهار سرباز ارتش فرانسه در ولسوالی/شهرستان تگاب ولایت کاپیسا کشته و ۱۶ سرباز دیگر زخمی شدند. سرباز مهاجم افغان بازداشت شده است. دولت فرانسه به دنبال وقوع این حادثه، ماموریت آموزشی نیروهای خود و همچنین اجرای عملیات مشترک با نیروهای افغان را متوقف کرده است.

هشت صبح همچنین افزوده که حالا زمان آن فرا رسیده که مقامهای پلیس و ارتش افغانستان شیوه استخدام نفرات این نیروها را بازنگری کنند. هشت صبح تاکید کرده که حکومت باید بداند که شورشیان، کشورهای همسایه یا دستهایی از درون در چنین رویدادهایی نقش دارند.

نویسنده مقاله از نهادهای اطلاعاتی و به ویژه نهادهای اطلاعاتی وزارت دفاع انتقاد کرده که نتوانسته‌اند از موفقیت "عوامل نفوذی" در داخل ارتش جلوگیری کنند. به نظر هشت صبح، نفوذ شورشیان در میان نیروهای مسلح باعث بروز "بی اعتمادی" میان این نیروها و نظامیان خارجی شده و این امر سطح همکاریها را به حداقل کاهش خواهد داد.

اما روزنامه ویسا در سرمقاله خود اقدام به تیراندازی یک سرباز ارتش افغانستان به سوی سربازان فرانسوی را واکنشی به "رفتار نادرست" نیروهای خارجی با مردم عادی در افغانستان دانسته است. به نظر این روزنامه، نظامیان خارجی در مواردی نسبت به فرهنگ مردم اهانت کرده‌اند.

ویسا به طور مثال نوشته که نظامیان خارجی هنگام اجرای عملیات شبانه مرتکب رفتار نادرست با مردم می شوند. روزنامه در ادامه پرسیده که سربازان ارتش افغانستان که خود در این گونه عملیات رفتار نظامیان خارجی را می بینند، چگونه این رفتارها را تحمل می‌کنند.

روزنامه با این مقدمه به مقامهای ارتش افغانستان توصیه کرده که اگر خواستار توقف حملاتی مانند حمله سرباز ارتش به سربازان فرانسوی در کاپیسا هستند، باید به موارد مهمی مانند رفتار نظامیان خارجی با مردم توجه کنند و باید تغییر مثبتی در این زمینه به وجود آید تا دیگر حادثه ای مانند حادثه کاپیسا تکرار نشود.

آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که برنامه مصالحه دولت با طالبان، انگیزه های جنگ را در میان سربازان ارتش و پلیس کاهش داده و بر عکس شورشیان را در جنگ "جری‌تر" کرده است. روزنامه انتقاد کرده که به دلیل این که اراده جنگ با طالبان وجود ندارد، روحیه جنگی نیروهای مسلح روز به روز کاهش می یابد.

نویسنده مطلب همچنین افزوده که نیروهای امنیتی در موارد زیادی موفق به دستگیری تروریستها شده اند، اما به جز یک مورد، دیگر هیچ فردی به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی محاکمه نشده است. به نوشته آرمان ملی، سربازان فکر می کنند که چون روند مصالحه در پیش است، دیگر نیازی به جنگ نیست.

نویسنده با این مقدمه، تاکید کرده که اگر حکومت با "علایق و سلایقی" چنین سیاستی را در پیش گرفته، "مقاومتگران، روشنفکران و آنهایی که کشور را عاشقانه دوست دارند"، باید کوشش کنند که روحیه رزمی ارتش را تقویت و ارتش را از وجود "عوامل نفوذی" پاک کنند.

سخن جدید آغاز سال دوم کاری پارلمان افغانستان را مهم دانسته و در سرمقاله خود نوشته که هر چه از عمر قوای ثلاثه در نظام جدید این کشور بیشتر گذشت، روابط آنها مسیری خلاف وعده های داده شده را پیمود و این روابط تا آنجا خراب شد که "روند اداره امور کشور با رکود کسل کننده ای مواجه شد".

به نظر این روزنامه، رویارویی قوه های مجریه و مقننه در دوره های اول و دوم منجر به "جبهه گیری" میان آنها و در نتیجه تضعیف نظام در افکار عمومی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی شد.

سخن جدید ادامه تنشها در روابط دو قوه در سال دوم کاری مجلس را هم محتمل دانسته و افزوده که رسیدگی به پرونده "سرپرستی" وزارتخانه ها و بررسی صلاحیتهای وزیران پیشنهادی حامد کرزی ممکن است به این تنشها بیشتر دامن بزند.

سرمقاله نویس روزنامه در ادامه هشدار داده که اگر رویارویی دو قوه ادامه یابد، سیر نظام سازی در کشور با دشواریهای "مضاعفی" مواجه خواهد شد و جایگاه نظام در افکار عمومی به شدت تنزل خواهد کرد. نویسنده تعامل میان دو قوه را از ضرورتهای درجه اول آنها دانسته است.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با عنوان "دور جدید اجلاس شورای ملی و مطالبات مردم" نوشته که وظایف شورا در سال دوم آن "سنگین" است. روزنامه، رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حامد کرزی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۱ را از مهمترین کارهای شورا در این سال دانسته است.

به نظر این روزنامه، مردم خواستار کار موثر و ثمربخش شورا در سال دوم کاری آن است. انیس تاکید کرده که حفظ دستاوردهای نظام، حاکمیت قانون، اقتدار ملی، مصالحه و پایان خشونتها در کشور، از اولویتهای نظام است و شورا هم باید به این مسائل اولویت دهد.

انیس جنجالهای سال گذشته میان این دو قوه را "حوادث و رویدادهای متفاوت" نسبت به کارهای عادی آنها خوانده و نوشته که ارتباط مجلس با قوه های مجریه و قضائیه یک دوره "فشرده" را پشت سر گذاشت. روزنامه این جنجالها را برای غنامندی تجارب، بیان دیدگاهها و درک متقابل قوای ثلاثه موثر دانسته است.

مطالب مرتبط