توافقنامه استراتژیک افغانستان و اتحادیه اروپا نهایی می‌شود

Image caption فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در کابل گفت که کمکهای مالی این اتحادیه به افغانستان یک میلیارد دلار در سال خواهد بود

ویگائوداس یوشاکاس، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که متن پیش‌نویس پیمان همکاریهای استراتژیک میان اتحادیه اروپا و افغانستان در حال نهایی شدن است و ماه آینده در اختیار وزارت خارجه افغانستان قرار خواهد گرفت.

به گفته او، این توافقنامه حاوی موضوعاتی مانند حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش، تجارت و مسائل محیط زیستی خواهد بود.

آقای یوشاکاس گفت: "توافقنامه‌ای که ما به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کنیم، همه جانبه است و مسائل زیادی در آن گنجانده شده است. پیش‌شرط برای توافق و همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا، ایجاد حکومتداری بهتر است."

در صورتی که توافقنامه مورد نظر میان افغانستان و اتحادیه اروپا به امضا برسد، این نخستین توافقنامه‌ای خواهد بود که میان اتحادیه اروپا و افغانستان امضا می‌شود.

قرار است افغانستان توافقنامه‌های مشابه دیگری را بصورت جداگانه با ایتالیا، بریتانیا و فرانسه هم امضا کند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان هفته آینده برای امضای این توافقنامه ها به این سه کشور اروپایی، سفر خواهد کرد.

ادامه کمکها بعد از ۲۰۱۴

فرستاده ویژه اتحادیه اروپا به افغانستان همچنین گفت که کمکهای این اتحادیه به افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ کاهش نخواهد یافت.

اتحادیه اروپا سالی یک میلیارد یورو به افغانستان کمک می‌کند.

بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و اخیرا این نگرانی وجود داشت که احتمالا کمکهای این اتحادیه به افغانستان در سالهای آینده کاهش خواهد یافت.

اما به رغم این چالشها و نگرانیها، آقای یوشاکاس بر ادامه کمکهای اتحادیه اروپا به افغانستان تاکید کرد و گفت: "من بسیار خوشحالم که تعهد اتحادیه اروپا به افغانستان را یک بار دیگر تجدید می‌کنم. این اتحادیه پس از سال ۲۰۱۴ هم به کمکهایش به افغانستان ادامه خواهد داد."

فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در کابل گفت که کمکهای این اتحادیه عمدتا در زمینه تقویت نهادهای دولتی و آموزش و پرورش در افغانستان به مصرف خواهد رسید.