پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر روشن افغانستان در گزارش ناتو

تازه ترین گزارش ناتو از وضعیت افغانستان تصویر روشنتری از این کشور می دهد. ناتو می گوید که در سال گذشته میلادی حملات شورشیان نسبت به سال پیش از آن هشت درصد کم شده است. ناتو دلیل آن را افزایش عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو علیه شورشیان عنوان کرده است.

علی سلیمی گزارش می دهد.