انتخابات داخلی مجلس افغانستان را به دور هفتم کشیده شد

Image caption ریختن برگه‌های رای سفید و باطل شده به صندوق‌ها، دلیل اصلی عدم موفقیت نامزدهای احراز سمت نائب دوم رئیس مجلس در شش دور رایگیری دانسته می شود

ششمین دور رایگیری مجلس نمایندگان افغانستان برای انتخاب نایب دوم رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بدون نتیجه ماند و دور هفتم آن تا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.

نایب اول رئیس و دو منشی (دبیر) مجلس پیش از این انتخاب شده اند، اما نیابت دوم مجلس سمتی است که چندین عضو مجلس شانس خود را برای احراز آن آزموده اند و هنوز هیچکسی موفق به کسپ آن نشده است.

در آخرین دور رای‌ گیری برای انتخاب نایب دوم مجلس احمد شاه رمضان نماینده بلخ و شاه‌گل رضایی نماینده غزنی شرکت کردند، اما نتوانستند آرای لازم برای احراز این سمت را به دست آورند.

آقای رمضان از ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس ۸۳ رای و خانم رضایی ۷۷ رای به دست آورد، در حالی که برای موفقیت در این رایگیری نیاز به کسب ۱۰۱ رای بود.

در آخرین رایگیری ۴۰ رای سفید یا باطل شده به صندوق ریخته شده بود. عده ای از نمایندگان می گویند، استفاده از رای سفید سبب شده است که انتخابات معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان به دور هفتم بکشد.

بر اساس قانون، کسانی عضویت هیات رئیسه مجلس را کسب می کند که بیش از ۵۰ درصد آراء اعضای حاضر در مجلس را به دست آورند.

اما ریختن آرای سفید به وسیله شمار قابل توجهی از نمایندگان به صندوقها، تلاشهای نامزدهای احراز این سمتها را با ناکامی مواجه می کند.

هدف از ریختین برگه های رای سفید هم ناکام کردن این نامزدها است.

با این حال، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس اعلام کرد که برگزاری جلسه رایگیری برای تعیین نایب دوم مجلس تا دو هفته دیگر برگزار نخواهد شد.

آقای ابراهیمی همچنین گفت که در این مدت باید موضوع ریختن برگه های رای سفید و باطل شده به صندوق ها در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و حل شود.

از جمله اعضای هیات رئیسه مجلس نمایندگان، رئیس مجلس برای یک دوره پنج ساله و چهار عضو دیگر این هیات برای یک دوره یک ساله انتخاب می شوند.

سال گذشته هم موضوع تعیین هیات رئیسه مجلس یک ماه وقت گرفت و چندین دور رایگیری بی نتیجه شد، تا این که اعضای مجلس بر اساس "توافق سیاسی" به این مشکل پایان دادند.

مطالب مرتبط