روزنامه های کابل: یکشنبه، ۹ دلو

روزنامه‌های چاپ امروز کابل امضای موافقتنامه‌های همکاری میان افغانستان و سه کشور اروپایی و همچنین مسائل مربوط به گفتگوهای صلح را مورد بررسی قرار داده اند.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با عنوان "افغانستان در مسیر پیمانهای راهبردی" تاکید کرده که امضای پیمانهای راهبردی با کشورهای اروپایی برای افغانستان اهمیت دارد و ادامه همکاریهای جهانی و قدرتهای بزرگ به مردم این کشور اطمینان می‌دهد که دنیا در پی داشتن رابطه درازمدت با افغانستان است.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در سفری به اروپا سه موافقتنامه همکاریهای درازمدت با کشورهای ایتالیا، فرانسه و بریتانیا امضا کرد. این سه کشور بر اساس این موافقتنامه‌ها وعده داده‌اند که به همکاریهای خود پس از سال ۲۰۱۴ ادامه می‌دهند.

هشت صبح همچنین نوشته که متعارف‌ترین نفعی که افغانستان می‌تواند از این پیمانها ببرد، این است که مردم این کشور احساس امنیت بیشتری خواهند کرد و چنین احساسی زمینه برقراری "امنیت واقعی" را فراهم خواهد کرد و همچنین مردم فکر خواهند کرد که دیگر مورد بی‌توجهی جهانیان قرار نمی‌گیرند.

به نظر هشت صبح، سود دیگر امضای چنین پیمانها این است که افغانستان فرصت می‌یابد تا با قدرتهای بزرگ غربی روابط متناسب و دوجانبه داشته باشد و در عین حال تضمینی به دست می‌آورد تا کمکهای جهانی به افغانستان ادامه یابد.

با این همه، این روزنامه در ادامه تاکید کرده که افغانستان در صورتی می‌تواند از این پیمانها سود ببرد که نهادهای نیرومند در ساختار اداری خود داشته باشد. هشت صبح تاکید کرده که دولت افغانستان باید تلاش کند تا در نهادهای خود شفافیت و توانایی کار حرفه‌ای ایجاد کند.

روزنامه باور در سرمقاله خود نوشته که گروه طالبان حضور نمایندگان خود در قطر برای گفتگوهای صلح را تایید کرده است و این امر نشان می‌دهد که این گروه دیگر ظاهرا در تلاش رسیدن به قدرت از طریق زور نیست، ولی نویسنده شک و تردیدهایی را در این زمینه مطرح کرده است.

نویسنده با لحن کنایه‌آمیزی نوشته این که گروههای مختلف برای رسیدن به قدرت مبارزات سیاسی را در پیش گیرند و اسلحه را کنار بگذارند، کار خوبی است، اما گروه طالبان کاش ده سال پیش همین کار را می‌کرد. باور تاکید کرده که حالا هم وقت نگذشته و طالبان باید همین راه را در پیش گیرد.

باور در ادامه با اشاره به شرایط دولت و طالبان برای مذاکره، تاکید کرده که دو طرف باید برخی از شرایط یکدیگر را بپذیرند و برخی از شرایط خود را کنار بگذارند تا روند گفتگو به موفقیت بینجامد. به نظر نویسنده، موفقیت این روند به جنگ افغانستان پایان می دهد و زمینه خروج خارجیها را فراهم می‌کند.

روزنامه ماندگار در مطلب نخست خود اظهارات اخیر باراک اوباما، رئیس جهموری آمریکا در باره طالبان را با لحن تندی نقد کرده و نوشته که او در پس "دروغهای" خود در سخنرانی اخیرش در کنگره آمریکا "اهداف پنهانی" برای پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشورش دارد.

رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور گفت که طالبان شکست خورده اند و دیگر تهدیدی علیه منافع آمریکا شمرده نمی‌شوند. او همچنین گفته است که گروه القاعده تضعیف شده و رهبران آن در حال فرار هستند.

نویسنده مطلب ماندگار مدعی است که آقای اوباما براساس برنامه انتخاباتی خود تصمیم دارد که از گروه طالبان در گفتگوهای قطر تضمین بگیرد که منافع آمریکا را در هیچ جای دنیا به خطر نیندازد و آنگاه این موضوع را به "حربه تبلیغاتی" در کارزار انتخابات خود تبدیل کند.

نویسنده ماندگار همچنین افزوده که شورای عالی صلح افغانستان هم بر اساس برنامه‌های تبلیغاتی که "از واشنگتن آب می‌خورد"، در تلاش آماده‌سازی مردم برای پذیرش طالبان است. روزنامه در ادامه اظهار تاسف کرده که دستاوردهای جامعه جهانی و مردم افغانستان "در حال قربانی‌شدن" است.

مطالب مرتبط