رضایت شهروندان افغانستان از عملکرد پلیس 'بیشتر شده است'

پلیس افغان حق نشر عکس Reuters

نتایج یک نظرسنجی تازه در افغانستان نشان می دهد که رضایت افغانها از عملکرد پلیس ملی کشورشان رو به افزایش است.

این نظرسنجی به کمک مالی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و یک مرکز تحقیقاتی افغانستان به نام (ACSOR) انجام شده است.

تنظیم کنندگان این نظرسنجی می گویند با بیش از هفت هزار نفر در سراسر افغانستان گفتگو کرده و میزان رضایت آنها را از عملکرد پلیس پرسیده اند.

یک نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۱۰ نشان داده بود که سطح رضایت افغانها از پلیس، در شهرها هفتاد و یک درصد و در روستاها ۹۱ درصد بوده است.

با توجه به این آمار، نظرسنجی تازه که عملکرد پلیس در سال ۲۰۱۱ را بررسی کرده، میزان حمایت شرکت کنندگان نظرسنجی از عملکرد پلیس را در کل، هشتاد و یک درصد اعلام کرده است.

این نظرسنجی همچنین گفته است که میزان رضایت افغانها از پلیس،در مناطق جنوب غربی و مرکزی افغانستان در مقایسه با ولایات شمالی این کشور بیشتر بوده است.

وزارت داخله (کشور) افغانستان از نتایج این نظرسنجی استقبال کرده است.

بسم الله محمدی، وزیر داخله افغانستان به خبرنگاران گفت که برنامه های اصلاحی در نیروی پلیس به اجرا گذاشته شده و حمایت افغانها از پلیس، نمایانگر موفقیت این برنامه ها است.

با این حال، آقای محمدی گفت که هنوز چالشهای عمده ای از جمله فساد و عدم حرفه ای بودن بخشی از ماموران پلیس، سر راه این نیرو قرار دارد.

افغانستان هم اکنون حدود یکصد و چهل و هفت هزار سرباز پلیس دارد و مسئولان می گویند که برنامه جذب نفرات بیشتر در این نیروها کماکان ادامه خواهد یافت.

آموزش نیروهای پلیس در افغانستان در برنامه های زمانگیر و پرهزینه برای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بوده است.

با وجود انتشار نظرسنجی تازه، گزارشهایی از موارد بدرفتاری پلیس با غیرنظامیان در افغانستان کماکان وجود دارد.

دیده‌بان حقوق بشر اخیرا از برخورد "پلیس محلی" افغانستان به ویژه در ولایات شمالی و شمال شرقی افغانستان با مردم غیرنظامی انتقاد کرد و گفت که این نیروها در مواردی مرتکب نقض حقوق بشر شده اند.

بی سوادی در میان پلیس، موجودیت فساد و اعتیاد بخشی از این نیروها به مواد مخدر، از دیگر چالشها سر راه این نیروها است.

مطالب مرتبط