روزنامه های کابل: چهارشنبه ۱۲ دلو

بحث مجلس نمایندگان افغانستان در مورد عدم مصرف بخش اعظم بودجه توسعه ای وزارتخانه های حکومت افغانستان در سال گذشته، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های کابل است و در کنار آن، خشونت علیه زنان و سفر احتمالی وزیر خارجه پاکستان به کابل نیز ارزیابی شده است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود بحث عدم مصرف بودجه توسعه ای وزارتخانه های افغانستان را بررسی کرده و نوشته که این مشکل تنها با بازخواست از وزرا در پارلمان افغانستان خلاصه نمی شود و باید موضوع را عمیق تر بررسی کرد.

مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا گفت که هفده وزارتخانه حکومت نتوانسته اند بیش از چهل درصد بودجه توسعه ای خود را در سال ۱۳۹۰ مصرف کنند.

نویسنده چراغ نوشته که وزرا به عنوان تصمیم گیرنده ها، افراد مسئول هستند، اما به نوشته روزنامه، نباید این موضوع را جدا از سیاست کلی حکومت افغانستان بررسی کرد.

روزنامه نوشته که حکومت افغانستان در سالهای گذشته به استخدام افراد نخبه و حرفه ای کم توجه بوده و حقوق ناچیزی برای کار در حکومت در نظر گرفته شده است که این موضوع می تواند روی کارکرد کلی حکومت تاثیر منفی بگذارد.

روزنامه آرمان ملی اما از تصمیم مجلس نمایندگان به استیضاح شماری از وزرا استقبال کرده و نوشته که مردم باید بدانند که این وزرا چرا نتوانسته اند در سال گذشته بودجه توسعه ای وزارت خود را مصرف کنند.

نویسنده افزوده که این مسئله به جز در موارد معدودی، نمایانگر ضعف مدیریتی وزرا بوده است.

روزنامه ماندگار نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که فساد در ادارات حکومتی افغانستان رو به افزایش است.

نویسنده ماندگار افزوده که پارلمان افغانستان باید به جای پرداختن به جنجال های داخلی خود، نظارت بر کارکرد حکومت را آغاز کند و استیضاح برخی وزرا به دلیل عدم مصرف کل بودجه توسعه ای در سال گذشته، می تواند گام خوبی در این زمینه باشد.

روزنامه ویسا خشونت علیه زنان در افغانستان را بررسی کرده و حادثه اخیر در ولایت کندوز را که در نتیجه آن یک زن به دلیل بدنیا آوردن نوزاد دختر، از سوی خانواده شوهرش به قتل رسید، محکوم کرده است.

این روزنامه نوشته که حوادثی از این دست، به یاد آور دوره جهل انسان است و در عین حال، از علمای دینی و رسانه ها انتقاد کرده که در زمینه آگاهی دادن به مردم در مورد ارزشهای زندگی مدنی، تلاش کافی نکرده اند.

روزنامه هشت صبح به سفر قریب الوقوع وزیر خارجه پاکستان به کابل پرداخته و نوشته که حکومت پاکستان اخیرا در پی نزدیکی با حکومت افغانستان است تا از امتیازگیری های احتمالی از جریان مذاکره با طالبان دور نماند.

این روزنامه نوشته که پاکستان با اعلام آمادگی طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان، در حال از دست دادن "بزرگترین اهرم فشار" خود بر افغانستان و جامعه جهانی است.