مجله فرهنگی هفته؛ رد پای عرفان در آفرینش های کلامی

آرامگاه مولوی

خیلی ها را باور بر این بوده است که هنر زیبایی صرف است و هیچ تعهدی ندارد، اما عده ای می گویند هنرمندان در قبال جامعه خود مسئول اند و اثری که خلق می کنند باید در خدمت تعالی اجتماعی باشد.

این قصه سری دراز دارد و طرف داران این دو نوع نگرش همواره وجود داشته اند و هیچ یکی بر دیگری تفوق نجسته است.

نگاهی به جایگاه اهل هنر به ویژه هنر کلامی در زبان فارسی به ما خواهد گفت برجسته ترین آثار به دست آنهایی خلق شده که در پی ترویج برداشت های عارفانه از دین بوده اند. اما حالا چنین نیست چرا که در دست کم پنجاه سال اخیر و در پی رواج ترقی خواهی و پیوستن بسیاری از اهالی ادب به جریان های نوگرایانه داستان و شعر وارد قلمرو زبانی تازه ای شده اند.

در برنامه این هفته بحثی در این زمینه داشتم با حضور عبدالحی خراسانی پژوهشگر ادبی در لندن و رفیع جنید شاعر افغان مقیم آمریکا. که در برنامه هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این بحث با عبدالحی خراسانی و رفیع جنید پایان نیافته و باقی را در هفته آینده در همین برنامه خواهید شنید.

و همچنین در این برنامه از موفقیت های فوق العاده یک جوان افغان در زمینه آموزش ریاضی در هرات خواهید شنید، رازی محبی در مورد فیلم جدیدش می گوید و صحبتی با بشیر سخاور داشتیم که اخیرا شعرهای انگلیسی اش در محفلی در سویس خوانده است و حرف و حدیثی هم در مورد مقبره ابوریحان بیرونی.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مطالب مرتبط